Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-10

Medivir: OLYSIO™ snart tillgänglig i samtliga nordiska länder för behandling av vuxna patienter med hepatit C av genotyp 1 och 4

Pressmeddelande 10 juni 2014

· Behandling med Olysio (simeprevir) av hepatit C patienter har
påbörjats i Sverige, Finland och Danmark

Stockholm - Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att Olysio kommer att
finnas tillgänglig i samtliga Nordiska länder inom några veckor. I
slutet av maj behandlades den första patienten med Olysio i Sverige,
följt av Finland och Danmark där de första patienterna nyligen
startade sin behandling.

- "Det är oerhört glädjande att kunna erbjuda ett nytt och
efterlängtat behandlingsalternativ för hepatit C patienterna i
Norden. Medvetenheten om Olysio och andra nya antivirala läkemedel
välkomnas av läkare som nu fått tillgång till nya effektivare och
säkrare behandlingsalternativ. Vår nordiska kommersiella organisation
har byggts upp nogsamt med personer som har framgångsrik erfarenhet
av specialistvårdslanseringar. Ambitionen är att fortsatt addera fler
innovativa specialistvårdsläkemedel till vår produktportfölj. Under
våren har vi utöver Olysio även lanserat Adasuve (psykiatriläkemedel
för behandling av agitation). Det är en fantastisk känsla att jobba
med ett kompetent lanseringsteam och regelbundet få positiv
återkoppling från sjukvården kring hur den här typen av nya
behandlingsmöjligheter tillför ett stort värde för patienterna" säger
Henrik Krook, EVP Commercial, Medivir.

EU-kommissonens marknadsgodkännande i mitten av maj utgör en viktig
milstolpe i utvecklingen av en ny trippelterapi för behandling av
patienter med hepatit C av genotyp 1 och 4. Det innefattar även
Olysio som del av en oral interferonfri 12-veckors behandling, med
eller utan ribavirin (RBV), i patienter med hepatit C av genotyp 1
eller 4, som är intoleranta mot interferon eller
interferoninnehållande behandling.

EU-kommissionen godkände Olysio för användande i kombination med
PegIFN + RBV vilket baserades på ett kliniskt prövningsprogram
omfattande tre pivotala fas III-studier, QUEST-1, QUEST-2 och
PROMISE. Vidare godkändes användande av Olysio i kombination med
sofosbuvir bland annat baserat på en klinisk fas II-studie kallad,
COSMOS. I denna studie ingick behandlingsnaiva patienter samt
patienter som inte svarat på tidigare behandling. I samtliga dessa
studier har patienter med leverfibros eller cirros utvärderats med
mycket goda effekt och säkerhetsdata.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR, mobil: +46 708 537 292

Om Olysio
Olysio är en NS3/4A-proteashämmare som utvecklas gemensamt av Janssen
R&D Ireland och Medivir AB och är avsedd för behandling av kronisk
hepatit C-infektion i kombination med pegylerat interferon och
ribavirin hos patienter med hepatit C genotyp 1 och 4 och kompenserad
leversjukdom, inklusive cirros.

Janssen ansvarar för den globala kliniska utvecklingen av Olysio och
äger de exklusiva, globala marknadsrättigheterna för Olysio, med
undantag för Norden där Medivir AB innehar marknadsrättigheterna i
enighet med ett avtal med Janssen-Cilag International NV. Olysio
godkändes för behandling av kronisk hepatit C-infektion som en del av
en antiviral behandlingsregim i kombination med pegylerat interferon
och ribavirin i genotyp 1-infekterade vuxna med kompenserad
leversjukdom, inklusive cirros i Japan i september 2013, i USA och
Kanada i november 2013 samt i Ryssland i mars 2014. Efter
godkännandet från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA förväntas
Olysio introduceras på marknaden i ett antal av EU:s medlemsstater
under andra halvåret 2014.

Om Medivir
Medivir är ett växande forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus
på infektionssjukdomar. Medivir har expertis i världsklass på området
polymeras- och proteasenzymer samt läkemedelsutveckling inom dessa
områden har resulterat i en stark projektportfölj inom
infektionssjukdomar. Företagets viktigaste läkemedel är Olysio, en ny
proteashämmare för behandling av hepatit C som utvecklas i samarbete
med Janssen R&D Ireland. Företaget arbetar även med forskning och
utveckling inom andra områden, såsom benrelaterade sjukdomar och
neuropatisk smärta. Medivir har också en bred produktportfölj med
receptbelagda läkemedel i Norden.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medivir/r/olysio--snart-tillganglig-i-samtliga...
http://mb.cision.com/Main/652/9598969/254669.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.