Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-14

Medivir: Omorganisationen till renodlat kliniskt läkemedelsutvecklingsbolag genomförd och Medivir lämnar projektuppdatering

 Pressmeddelande 14 december 2018

Stockholm - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den
omorganisation, som syftar till att fokusera de interna resurserna på
företagets kliniska utvecklingsprojekt, nu är genomförd. Genom
uppsägningar av personal framförallt inom forskning och
administration reduceras organisationen från 75 till totalt 17
anställda. Omorganisationen frigör avsevärda resurser för Medivirs
utvecklingsprojekt genom att cirka två tredjedelar av organisationens
kostnadsmassa tas bort.

Den nya organisationen har fortsatt bred kompetens och erfarenhet av
såväl utveckling av läkemedel som affärsutveckling. Bland de personer
som kommer att rapportera till vd, Dr Uli Hacksell, ingår: Erik
Björk, finanschef, Dr Linda Basse, medicinsk chef, Dr Christina
Herder, chef för affärsutveckling, Åsa Holmgren, chef för regulatory
affairs, Karin Göhlin, projektkoordinator, Torbjörn Larsson, CMC-chef
och Dr Fredrik Öberg, chef för biologi och farmakologi. Som en
konsekvens av omorganisationen kommer Dr Richard Bethell att lämna
sin anställning som forskningschef.

- Jag vill tacka vår personal för deras värdefulla bidrag till
Medivir. De har arbetat lojalt, hårt och professionellt för Medivir,
flera under många år, säger Uli Hacksell, Medivirs vd. Vi önskar dem
som lämnar Medivir all framgång i deras framtida sysselsättningar.

En koncis uppdatering av utvecklingen av Medivirs kliniska
projektportfölj följer nedan:

Remetinostat är Medivirs topikala HDAC-hämmare under utveckling för
behandling av kutant T-cellslymfom (CTCL), en ovanlig blodcancerform.
Medivir har nyligen slutfört klargörande och värdefulla diskussioner
med FDA kring utformningen av ett fas III-program för CTCL. En lyckad
fas III-studie förväntas räcka för att möjliggöra ett godkännande av
FDA men samtidigt ställs strikta krav på hur en sådan studie ska vara
utformad. Medivir kommer nu att ytterligare definiera en planerad fas
III-design utifrån FDAs klargöranden. Företaget avser att söka en
samarbetspartner för den fortsatta utvecklingen av remetinostat.

Birinapant är Medivirs SMAC mimetikum som utvecklas för behandling av
patienter med solida tumörer. En säkerhetskommitté har nyligen
analyserat säkerhetsdata från den kompletta fas I-studien där 19
cancerpatienter behandlats med birinapant i kombination med MSDs
anti-PD-1-behandling Keytruda® (pembrolizumab). Den positiva
säkerhetsprofilen av kombinationsbehandlingen som observerades vid en
tidigare interimsanalys av fas I-studien bekräftas vid analysen av
den kompletta studien. Säkerhetskommittén rekommenderade en
birinapant-dos på 22 mg/m2, motsvarande den högsta av de fyra
planerade dosnivåer som undersökts, för fas II-studier av birinapant
i kombination med Keytruda®. Medivir planerar att påbörja inklusion
av tjocktarmscancerpatienter till en fas II-studie av
kombinationsbehandling med birinapant och Keytruda® under Q1-2019.

MIV-818 är Medivirs nukleosid-prodrog som utvecklas för behandling av
levercancer. I en pågående fas I-studie har redan tre patienter
inkluderats och målsättningen är att resultaten från fas Ia-delen av
studien ska vara tillgängliga för analys under Q2-2019.

MIV-711 är Medivirs cathepsin K-hämmare för behandling av artros.
Företaget har genomfört en fas II-studie med MIV-711 i artros som
visade positiva resultat på nedbrytningen av såväl ben som brosk
efter behandling under sex månader. I en fortsättningsstudie
påvisades fortsatt goda effekter av behandlingen. I augusti i år gav
FDA ut nya preliminära riktlinjer där de modifierade sin tidigare
inställning till strukturella end-points.

Då det kan stärka Medivirs förmåga att få till stånd ett bra licens-
eller samarbetsavtal kring MIV-711 avser företaget att rådgöra med
FDA kring vilka konsekvenser de nya riktlinjerna har för utformningen
av ett fas III-program.

När det gäller forskningsportföljen utvärderar företaget även
fortsättningsvis såväl strategiska möjligheter som licensiering av
tidiga forskningsresultat.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Uli Hacksell, vd, Medivir AB, tel: 08-5468 3100
Erik Björk, CFO, Medivir AB, mobil: 072-228 2831

Denna information är sådan som Medivir AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 14 december, klockan 08.30 CET.

Om Medivir
Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande
kompetens inom proteashämmare och nukleotider/nukleosider och
utvecklar innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov.
Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsen.
www.medivir.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medivir/r/omorganisationen-till-renodlat-klini...
https://mb.cision.com/Main/652/2700674/963247.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.