Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-13

Medivir: Positiva data från fas II-studien med remetinostat mot basalcellscancer presenterades vid SIDs årsmöte

Stockholm - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att
positiva data från den prövarinitierade studien som utvärderar
effekten av remetinostat hos patienter med basalcellscancer, (BCC),
har presenterats under SIDs, Society for Investigative Dermatology,
årsmöte 2019 i Chicago, USA. Den kliniska studien genomförs vid
Stanford University School of Medicine i Kalifornien med Dr. Kavita
Sarin som ansvarig huvudprövare. Preliminära resultat indikerar att
remetinostat gel har potential som en effektiv och väl tolererad
icke-kirurgisk behandling av lokala tumörer hos patienter med
basalcellscancer.

Preliminära resultat från en öppen klinisk studie med den topikala
HDAC-hämmaren remetinostat som neoadjuvant behandling av BCC
presenterades. De inkluderade patienterna hade minst en BCC-tumör av
någon subtyp mellan 5 och 25 mm i storlek. Deltagarna applicerade
remetinostat gel 1% 3 gånger per dag på bandagetäckta BCC-tumörer
under sex veckor före planerad kirurgisk behandling. Det primära
målet var övergripande behandlingssvar, ORR (overall response rate)
och de sekundära målen inkluderar säkerhet och tolerabilitet.

Interimsresultat från studien:
· Det övergripande behandlingssvaret (ORR) på minst 30 procents
minskning av tumörens diameter, var 64% (9/14).

· Den genomsnittliga minskningen av tumörytan var 70% (n=14), medan
den genomsnittliga minskningen i längsta diameter var 62% (n=14). 43%
av tumörerna eliminerades helt.

· Ingen systemisk toxicitet observerades.
· Andra gradens eksemliknande lokala reaktioner förekom i 71%
(10/14) av tumörerna som behandlades topikalt under bandage.

· För 2 av 14 patienter avbröts behandlingen tillfälligt (1-3 dagar)
på grund av bieffekter, som dock förbättrades inom 2-4 veckor efter
det att behandlingen upphört.

- Det är glädjande att se dessa resultat som ser ut att ge gott stöd
för topikal behandling av basalcellscancer med remetinostat, säger
Medivirs vd, Uli Hacksell. "Remetinostat har redan visat effekt som
behandling av kutant T-cellslymfom och de nya resultaten visar på en
spännande möjlighet att utveckla remetinostat för ytterligare
indikationer."

Presentationerna finns tillgängliga på Medivirs hemsida:
www.medivir.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Uli Hacksell, CEO, Medivir AB, phone: +46 (0)73 125 0615.

Om remetinostat och den prövarinitierade studien
Remetinostat är en unik hämmare av histondeacetylaser (HDAC) för
topikal användning. Remetinostat är utvecklad för att ge effekt i
huden samtidigt som den snabbt bryts ner i blodbanan, vilket gör att
de biverkningar som är associerade med systemiskt administrerade
HDAC-hämmare kan undvikas.

Det primära syftet med denna prövarinitierade studie är att fastställa
effekterna av topikal behandling med remetinostat hos BCC-patienter
för att visa att remetinostat har potential att användas för
behandling av andra hudrelaterade cancersjukdomar utöver kutant
T-cellslymfom (CTCL). Vidare information om studien finns på
www.clinicaltrials.gov (referensnummer NCT03180528).

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar
där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på
indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade
eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande
förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en
viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl
som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i
partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq
Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/medivir/r/positiva-data-fran-fas-ii-studien-m...
https://mb.cision.com/Main/652/2812170/1044027.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.