Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

Medivir: Resultat från fas IIa-studie av MIV-711 i artrospatienter har presenterats som "late-breaking" poster vid The Amer...

Stockholm - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att resultat
från den första fas IIa-studien av MIV-711 i patienter med måttlig
knäartros har presenterats som en "late-breaking" poster vid årsmötet
för The American College for Rheumatology (ACR) i San Diego 3-8
november. Presentationen med titeln "MIV-711, a Novel Cathepsin K
Inhibitor Demonstrates Evidence of Osteoarthritis Structure
Modification: Results from a 6 Month Randomised Double-Blind
Placebo-Controlled Phase IIa Trial" gavs av Philip Conaghan,
professor i muskuloskeletal medicin vid University of Leeds och
studiens huvudprövare.

Studiens viktigaste slutsatser:

· Behandling med MIV-711 resulterade inte i någon statistiskt
signifikant minskning av knäsmärta jämfört med de patienter som fick
placebo, däremot uppvisade patienter som behandlades med MIV-711 en
konsekvent förbättringstendens avseende samtliga symtommått. Dessutom
tenderade användningen av analgetika (smärtlindrande läkemedel) att
vara lägre i båda patientgrupperna som behandlades med MIV-711.

· Behandling med MIV-711 gav kraftigt ledskyddande effekter efter 6
månaders behandling, med reducerad ökning av ledens benyta och
minskad förtunning av broskytan jämfört med placebo.

· Patienter som gavs MIV-711 uppvisade betydande och varaktig
minskning av biomarkörerna för degeneration av ben och brosk, CTX-I i
serum respektive CTX-II i urin. Effekten på dessa biomarkörer
indikerar att MIV-711 binder starkt till sitt biologiska mål,
cathepsin K, under hela behandlingslängden.

· Båda MIV-711-doserna uppvisade acceptabla säkerhets- och
tolerabilitetsegenskaper.

· Sammantaget motsvarar resultaten från MIV-711-201-studien en
sjukdomsmodifierande behandling av ledstrukturer, redan efter 6
behandlingsmånader. Det finns således starka skäl för en fortsatt
utvärdering av MIV-711 i större och längre sjukdomsmodifierande
artrosstudier.

Postern finns tillgänglig på Medivirs hemsida: www.medivir.se

För ytterligare information kontakta:
Christine Lind, VD Medivir AB, tel: +46 (0)8 5468 3100
John Öhd, CMO Medivir AB, mobil +46 (0) 725 296 200

Om sjukdomsmodifierande artrosläkemedel
Mer än 30 miljoner vuxna i USA[1] och 240 miljoner globalt lider av
artros. Idag finns det inga godkända sjukdomsmodifierande
artrosbehandlingar. För att vara sjukdomsmodifierande behöver ett
framtida artrosläkemedel dels ha en påvisbar effekt på degenerationen
av ben och brosk i den drabbade leden, dels erbjuda kliniska
fördelar. Alla behandlingar som godkänts hittills adresserar enbart
dagliga symtom och påverkar inte de degenerativa förändringarna i den
drabbade leden[2].

Om MIV-711
MIV-711 är en potent och selektiv cathepsin K-hämmare. Cathepsin K är
det viktigaste proteaset för nedbrytning av kollagen i ben och brosk.
MIV-711 utvecklas som ett sjukdomsmodifierande artrosläkemedel (s.k.
DMOAD) med förmåga att fördröja eller reversera en pågående
nedbrytning av leder som drabbats av artrossjukdom. Det finns idag
inget godkänt DMOAD på marknaden och standardbehandlingen av
artrospatienter baseras på livsstilsförändringar och användning av
analgetika (smärtlindrande läkemedel). Långvarig behandling med
analgetika medför en ökad risk för biverkningar som
mag-tarmblödningar och opioidberoende. Läkemedel av DMOAD-typ har
därför en mycket stor och attraktiv marknadspotential. Medivir
uppskattar att enbart USA-marknaden motsvarar ett värde på över 6
miljarder dollar årligen, avseende ett läkemedel som påverkar
sjukdomsprocessen, även om användningen begränsas till patienter med
måttlig artros i viktbärande leder.

Om fas IIa-studierna av MIV-711
MIV-711-201 var en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad
klinisk fas IIa-studie som utvärderade säkerhet och effekt vid 6
månaders behandling med MIV-711 jämfört med placebo hos patienter med
måttlig knäartros. Studien omfattade 244 patienter. Primärt
effektmått var förändringar i medelvärdet för patientrapporterad
knäsmärta. Förändring av ledens benyta, uppmätt med hjälp av
magnetkameraundersökning, var ett viktigt sekundärt effektmått då
detta har visat sig vara ett känsligt och mycket exakt mått på
omfattningen av den nedbrytning som en artrosdrabbad led utsätts för.
Vidare information om MIV-711-201 finns på www.clinicaltrials.gov
(referensnummer NCT02705625).

En öppen fortsättningsstudie, MIV-711-202, utvärderar säkerhet,
tolerabilitet och effekt vid 6 månaders förlängd behandling med
MIV-711 av patienter som behandlades under 6 månader i den första
studien och i samband med det uppvisade tecken på att svara på
behandlingen med MIV-711. Vidare utvärderas säkerhet, tolerabilitet
och effekt vid 6 månaders behandling med MIV-711 hos patienter som
fick placebo i den första studien och vars artrossjukdom försämrats.
Vidare information om MIV-711-202 finns på www.clinicaltrials.gov
(referensnummer NCT03037489).

Sammantaget erbjuder de båda studierna en möjlighet att utvärdera
effekten på drabbade knäledsstrukturer av 12 månaders behandling.
Dessutom kan effekten av 6 månaders behandling av drabbade knäleder
utvärderas i en patientgrupp med ett snabbt sjukdomsförlopp, där
hälsovinsterna av ett potentiellt sjukdomsmodifierande
artrosläkemedel kan vara större.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på
onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och
nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla
innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är
noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid
Cap).

1. https://www.cdc.gov/arthritis/basics/osteoarthritis.htm
2.
https://www.oarsi.org/sites/default/files/docs/2016/oarsi_white_paper_oa...

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medivir/r/resultat-fran-fas-iia-studie-av-miv-...
http://mb.cision.com/Main/652/2386411/748669.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.