Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-08

Mekonomen: Beslut vid Mekonomens årsstämma 2014

- Utdelning till aktieägarna om 7 SEK per aktie.

- Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Persson, Marcus Storch,
Kenny Bräck, Helena Skåntorp samt Kenneth Bengtsson. Nyval av
Caroline Berg och Christer Åberg som styrelseledamöter.

- Beslut om att anställda butiks- och verkstadschefer i helägda
dotterbolag skall kunna förvärva aktier i respektive butiks- och
verkstadsbolag och därmed kunna bli delägare.

- Beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 3 590
149 aktier.

Resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2013.

Årsstämman beslutade bevilja styrelsen och verkställande direktören
ansvarsfrihet för 2013.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att dela ut 7
SEK per aktie till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning är den
11 april 2014. Utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB
beräknas ske den 16 april 2014.

Val av styrelse och revisor

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om att antalet
styrelseledamöter skall vara oförändrat sju ordinarie ledamöter.
Årsstämman beslutade därefter om omval av Fredrik Persson, Marcus
Storch, Kenny Bräck, Helena Skåntorp och Kenneth Bengtsson samt nyval
av Caroline Berg och Christer Åberg. Fredrik Persson omvaldes till
styrelsens ordförande.

Caroline Berg är född 1968 och är utbildad i media och psykologi vid
Middlebury College i USA. Hon har arbetat som HR- och
Kommunikationsdirektör i Axel Johnson AB och varit medlem i
koncernledningen 2006-2014. I sin roll har hon även ansvarat för
hållbart företagande. Caroline Berg är vice ordförande i Axel Johnson
AB, styrelseledamot i Axfood AB, Axstores AB, Åhléns AB, AxFast AB,
Filippa K Group AB samt närvarande suppleant i Martin & Servera
Aktiebolag. Hon är även styrelseordförande i Erik och Göran
Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier.

Christer Åberg är född 1966 och är sedan 2013 VD för Orkla
Confectionery & Snacks, med verksamhet i Norden och Baltikum. Under
2009 till 2013 var Christer Åberg VD för Arla Foods AB, med
verksamhet i Sverige och Finland. Dessförinnan var han VD för Atria
Scandinavia AB och har haft ledningsposter inom Unilever, i Norden
och internationellt. Christer Åberg är styrelseledamot i AB Svenska
Spel, SBAB Bank AB och MECA Scandinavia AB.

Antonia Ax:son Johnson och Anders G Carlberg har inför stämman
undanbett sig omval.

Enligt valberedningens förslag nyvaldes PricewaterhouseCoopers AB som
bolagets revisor. Auktoriserade revisorn Lennart Danielsson har
utsetts som huvudansvarig för revisionen.

Arvode åt styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
styrelsearvodet skall utgå med 400 000 (400 000) SEK till styrelsens
ordförande, 300 000 (300 000) SEK till styrelsens vice ordförande
samt vardera 250 000 (250 000) SEK till styrelsens övriga stämmovalda
ledamöter. Vidare utgår 60 000 (0) SEK till ordföranden i
revisionsutskottet, 35 000 (0) SEK vardera till övriga ledamöter i
revisionsutskottet, 35 000 (0) SEK till ordföranden i
ersättningsutskottet och 25 000 (0) SEK vardera till övriga ledamöter
i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt
godkänd räkning.

Riktlinjer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om
riktlinjer för utseende av valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Ersättningen
skall bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner,
övriga förmåner och avgångsvillkor.

Beslutet innefattade ett nytt långsiktig rörligt ersättningsprogram
som ska beräknas på koncernens resultat för räkenskapsåren 2014 -
2016. För hela perioden kan bolagets sammanlagda kostnad för det
långsiktiga programmet uppgå till högst 24 miljoner SEK.

Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anställda
butiks- och verkstadschefer i helägda butiks- och verkstadsbolag
skall kunna förvärva högst nio procent av aktierna i respektive
butiks- eller verkstadsbolag.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna,
besluta om nyemission av högst 3 590 149 aktier, d v s motsvarande
högst 10 procent av aktiekapitalet.

Fullständiga förslag

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen
lagt fram inför stämman. Förslagen framgår i sin helhet av tidigare
publicerad kallelse till stämman.

Konstituerande styrelsemöte

Styrelsen konstituerade sig efter stämman och valde Marcus Storch som
vice ordförande.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Mekonomen AB, 08-464 00 00

Fredrik Persson, Styrelseordförande Mekonomen AB, 08-701 61 00

Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971
Box 6077, 141 06 Kungens Kurva.
Telefon: +46 (0)8-464 00 00, Fax: +46 (0)8-464 00 66
www.mekonomen.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Mekonomen ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades

för offentliggörande den 8 april 2014 klockan 17.00.
Mekonomen gör BilLivet enklare. Det gör vi genom ett brett och
lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och
produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande
bildelskedja med egen grossistverksamhet, cirka 400 butiker och 2300
verkstäder vilka arbetar under Mekonomens varumärken.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mekonomen/r/beslut-vid-mekonomens-arsstamma-20...
http://mb.cision.com/Main/550/9565829/230794.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.