Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-28

Mekonomen: Delårsrapport januari - juni 2017

1 april - 30 juni 2017
? Intäkterna ökade med 1 procent till 1 584 (1 573) MSEK. Justerat för
valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar ökade
intäkterna med 5 procent. Försäljning i jämförbara enheter var
oförändrad.

? EBITA ökade till 203 (189) MSEK och EBITA-marginalen ökade till 13
(12) procent.

? EBIT ökade till 174 (161) MSEK och EBIT-marginalen ökade till 11
(10) procent.

? Bruttomarginalen ökade till 54,5 (53,6) procent.
? Resultat per aktie, såväl före som efter utspädning, ökade till 3,22
(3,02) SEK.

? Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 134 (228)
MSEK.

? Nettoskulden uppgick till 1 615 (1 684) MSEK vid periodens utgång,
jämfört med 1 437 MSEK vid årsskiftet.

? Refinansiering om 1 650 MSEK, 1 050 MSEK med 5 års löptid och 600
MSEK med 4,4 års löptid, har ingåtts under det andra kvartalet.

? Åsa Källenius rekryterad som ny CFO med tillträde den 15 augusti.
VD:s kommentar

Stabil utveckling i kvartalet
Andra kvartalet har präglats av en stabil försäljning i linje med
marknadsutvecklingen. Försäljningen ökade med 1 procent, jämfört med
andra kvartalet förra året. Justerad för antal vardagar och
valutaeffekter, steg försäljningen med 5 procent. Rörelseresultatet
förbättrades till 174 (161) MSEK i andra kvartalet och kassaflödet
från den löpande verksamheten uppgick till 134 (228) MSEK.

Försäljningen till våra anslutna verkstäder ökade med 2 procent i
kvartalet, negativt påverkat av färre antal vardagar jämfört med
samma period i fjol. Försäljningen av reservdelar under vårt eget
varumärke ProMeister hade en god utveckling under kvartalet.

Med anledning av Norges pågående övergång till digitalt radionät
påverkades vår tillbehörsförsäljning i Norge av ökad försäljning av
DAB-produkter i kvartalet, dock med negativ effekt på
bruttomarginalen. Vi räknar med fortsatt god försäljning av dessa
produkter under resterande del av 2017.

I kvartalet har vi sett en återhämtning i bruttomarginalen,
framförallt till följd av stabilare utveckling i Mekonomen Sweden och
minskad bruttomarginalpress i våra norska verksamheter. Den ökande
andelen försäljning till anslutna verkstäder och storkunder, samt en
ökad tillbehörsförsäljning, fortsatte att ha negativ effekt på
bruttomarginalen i kvartalet.

Utvecklingen i MECA och Sørensen og Balchen var stabil under andra
kvartalet och segmenten levererade försäljningstillväxt och
förbättrat rörelseresultat jämfört med samma period förra året.
Mekonomen Norway visade bra tillväxt under kvartalet men med ett
lägre rörelseresultat.

Försäljningsutvecklingen i Mekonomen Sweden stabiliserades under
kvartalet och lönsamheten förbättrades jämfört med förra årets svaga
andra kvartal. Även om utvecklingen gick i rätt riktning är arbetet
med att vinna tillbaka marknadsandelar inom Mekonomen Sweden fortsatt
en utmaning och ett av våra största fokus framåt. Kostnads- och
effektiviseringsprogrammet löper på enligt plan och bidrog positivt
till lönsamheten i kvartalet.

Marknadsutsikter
Vi bedömer att marknaden var fortsatt stabil under andra kvartalet.
För helåret ser vi förutsättningar för en starkare totalmarknad,
främst till följd av att nybilsförsäljningen har varit stark de
senaste åren och att bilparken växer på våra huvudmarknader Sverige
och Norge. För Mekonomen Group är potentialen för en starkare marknad
främst förenad med en ökad bilpark för bilar tre år och äldre.

Fokus på lönsam tillväxt
Projektet med att effektivisera centrallagerstrukturen i Sverige till
ett gemensamt centrallager för MECA och Mekonomen löper enligt plan.
Bottenplattan för tillbyggnaden är gjuten och ska härda under
sommaren. Nu färdigställs våra framtida plockstationer och
uppackningsstationer i ett angränsande område i den befintliga
byggnaden. Även projektet med vår nya digitala reservdelskatalog
fortgår enligt plan och vi planerar att påbörja lanseringen under
2017.

Vårt primära fokus framåt är fortsatt att driva lönsam
försäljningstillväxt i alla våra segment. För att framtidssäkra och
stärka vår position ytterligare på marknaden är fokus också på att
förbättra och bredda erbjudandet till våra anslutna verkstäder. En
stor utmaning för branschen är bristen på fordonsingenjörer, ett
begrepp som ligger mer i tiden än begreppet mekaniker. Fler bilar som
körs längre sträckor och färre verkstäder har medfört att Mekonomen
Group omgående kan sysselsätta 100 nya medarbetare i våra verkstäder.
För att underlätta för våra verkstäder erbjuder vi dem numer även
stöd kring rekrytering.

Pehr Oscarson

VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pehr Oscarson, VD och koncernchef Mekonomen AB, tel 08-464 00 00
Karl Lindström, interim CFO Mekonomen AB, tel 08-464 00 00

Denna information är sådan information som Mekonomen AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juli
2017 klockan 07.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mekonomen/r/delarsrapport-januari---juni-2017,...
http://mb.cision.com/Main/550/2319417/705059.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.