Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Mekonomen: Delårsrapport januari - mars 2016

1 januari - 31 mars 2016 1)

? Intäkterna ökade med 3 procent till 1 424 (1 382) MSEK, och har
påverkats negativt av påsken. Exklusive förvärvet av Opus Equipment
ökade intäkterna med 1 procent. Justerat för valutaeffekter och
räknat på jämförbart antal vardagar ökade intäkterna med 9 procent.
Försäljning i jämförbara enheter ökade med 4 procent.

? EBITA uppgick till 149 (169) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till
10 (12) procent.

? EBIT uppgick till 121 (142) MSEK och EBIT-marginalen uppgick till 9
(10) procent. MECA:s exportaffär till Danmark har påverkat EBIT
negativt med 5 MSEK.

? Bruttomarginalen uppgick till 54,2 (55,5) procent.
? Resultat per aktie, såväl före som efter utspädning, uppgick till
2,28 (2,88) SEK.

? Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 30 (-47) MSEK,
varav avvecklad verksamhet -3 (-84) MSEK.

? Nettoskulden uppgick till 1 624 (1 693) MSEK vid periodens utgång,
jämfört med 1 626 MSEK vid årsskiftet.

1) Under första kvartalet 2015 avvecklades de två sista butikerna i
Danmark och den danska butiksverksamheten presenteras i
delårsrapporterna 2015-2016 enligt reglerna för avvecklad verksamhet
i IFRS 5. Den danska butiksverksamheten ingick tidigare i segment
MECA. Samtliga belopp avser den kvarvarande verksamheten förutom
kassaflöde och nettoskuld.

VD:s kommentar

God underliggande tillväxt men lägre resultat

Mekonomen Groups underliggande tillväxt var fortsatt god i det första
kvartalet, trots negativ påskeffekt. Rörelseresultatet var lägre
jämfört med det första kvartalet 2015, där en huvudorsak är svagt
rörelseresultat i Mekonomen Sweden.

Koncernens intäkter ökade med 3 procent i det första kvartalet med en
god underliggande tillväxt på 9 procent. Liksom i det fjärde
kvartalet drivs tillväxten i koncernen framför allt av försäljning
till anslutna och oberoende verkstäder. Vi har en god försäljning av
vårt egna varumärke ProMeister och under första kvartalet utgjorde
ProMeisterförsäljningen cirka 12 (10) procent av den samlade
reservdelsförsäljningen i koncernen.

Rörelseresultatet minskade till 121 (142) MSEK. Utöver den negativa
effekten av påsken har rörelseresultatet påverkats av svag lönsamhet
i Mekonomen Sweden, förlust i Danmark och en lägre bruttomarginal i
koncernen tydligast drivet av en ogynnsam produktmix.

Det är i Mekonomen Sweden som vi i det första kvartalet har störst
negativ påverkan på rörelseresultatet där negativ effekt av lägre
bruttomarginal inte i tillräcklig omfattning kompenserats av ökad
försäljning. Efter den organisationsförändring som genomfördes i
slutet av 2015, ser vi ännu inte att nya arbetssätt samt införande av
butiksdatasystem givit önskad effekt på försäljningen.

Den negativa produktmixeffekten är till stor del en säsongseffekt
under det första kvartalet.

I Danmark har förlusten under det första kvartalet halverats jämfört
med slutet av 2015 och vi har ett fortsatt fokus på att
kostnadseffektivt driva ökad försäljning i Danmark.

MECA:s rörelseresultat under det första kvartalet, exklusive Danmark
och den förvärvade verksamheten Opus Equipment, är i stort sett i
nivå med föregående år, trots färre vardagar. Sørensen og Balchen har
ett rörelseresultat som i lokal valuta är i nivå med föregående år.
Mekonomen Norway har en lägre bruttomarginal på grund av
konsumentkampanjer, vilka påverkat rörelseresultatet negativt.

Vi ser förutsättningar för en något starkare totalmarknad under 2016,
primärt som en konsekvens av stark nybilsförsäljning de senaste åren.
För Mekonomen Group ligger främst potentialen för en starkare marknad
kopplad till en ökad bilpark för bilar 3 år och äldre.

Fokus 2016
Under 2016 är tillväxten vårt viktigaste fokus. Våra
kostnadsbesparingsprogram har genomförts enligt plan och under 2016
lägger vi vår kraft på att öka den totala försäljningen. Vi ser
fortsatt störst potential till tillväxt i vår huvudaffär med
B2B-kunder. Ett särskilt fokus är tillväxten i Mekonomen Sweden, där
nytt arbetssätt med ökad närvaro hos kund förväntas ge positiva
effekter. Parallellt med detta kommer vi att intensifiera våra
marknadsföringsinsatser i Mekonomen Sweden. Att kostnadseffektivt
driva ökad försäljning i Danmark är fortsatt prioriterat under 2016.

Våra projekt avseende koncerngemensam e-handelsplattform för B2B och
B2C och höjning av kvalitén i våraverkstäder fortgår enligt plan.

Med vår kombination av starka erbjudanden, nya satsningar och
kundfokus har Mekonomen Group förutsättningar för lönsam tillväxt
under 2016.

Magnus Johansson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Johansson, VD och koncernchef Mekonomen AB, tel 08-464 00 00
Per Hedblom, CFO Mekonomen AB, tel 08-464 00 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Mekonomen AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2016 klockan
07.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mekonomen/r/delarsrapport-januari---mars-2016,...
http://mb.cision.com/Main/550/2006539/514034.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.