Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-29

Mekonomen: Styrelsen offentliggör målnivåer för långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2019)

I kallelsen till årsstämma i Mekonomen AB (publ) framgår styrelsens
förslag om ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP
2019). Styrelsen offentliggör fastställda målnivåer för TSR och
soliditet, som i huvudsak motsvarar de som antogs av årsstämman 2018
för LTIP 2018.

Enligt förslaget är aktierätterna indelade i Serie A och Serie B. Av
de fem aktierätterna (som erhålls för varje investeringsaktie)
erhåller deltagarna en aktierätt av Serie A och fyra aktierätter av
Serie B. Antalet aktierätter som berättigar till tilldelning av
aktier beror på uppfyllandet av de finansiella nyckeltalen och
prestationsmålen som gäller för respektive serie enligt förslaget:

· Serie A: Tilldelning förutsätter vissa nivåer, dels på
totalavkastningen (TSR) på Mekonomens aktie under perioden 1 april
2019 - 31 mars 2022, dels på koncernens soliditet vid utgången av
räkenskapsåret 2021.

· Serie B: Tilldelning förutsätter att nivåerna i Serie A är
uppfyllda samt därutöver att vissa målnivåer uppnås avseende ökning i
vinst per aktie i Mekonomen under räkenskapsåren 2019 - 2021 jämfört
med vinst per aktie för räkenskapsåret 2018. Styrelsen har fastställt
en miniminivå och en maximinivå för varje prestationsmål. Om graden
av uppfyllelse ligger mellan minimi- och maximinivåerna kommer
utfallet att mätas på linjär basis. Styrelsen kommer att justera
utfallet för jämförelsestörande poster samt för eventuella effekter
av återköp av aktier i bolaget. Mekonomen avser att presentera
målnivåerna och i vilken utsträckning dessa uppfyllts efter att
programmet avslutats.

Styrelsen har fastställt målnivåer så att TSR ska överstiga 0 procent
under perioden 1 april 2019 - 31 mars 2022 och att koncernens
soliditet ska överstiga 40 procent vid utgången av räkenskapsåret
2021.

De huvudsakliga motiven till att inrätta LTIP 2019 är att sammanlänka
aktieägarnas respektive bolagsledningens och andra nyckelpersoners
intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande samt
att uppmuntra till eget aktieägande i Mekonomen. LTIP 2019 bedöms
vidare underlätta för Mekonomen att rekrytera och behålla personer i
bolagsledningen och andra nyckelpersoner.

För ytterligare information, kontakta:

Malin Persson, Ersättningsutskottets ordförande, Telefon: +46 (0)8-464
00 00

Helena Effert, IRO Mekonomen AB, Telefon: +46 (0)8-464 00 00
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mekonomen/r/styrelsen-offentliggor-malnivaer-...
https://mb.cision.com/Main/550/2799813/1034272.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.