Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

Mellby Gård AB: Erbjudandehandling avseende Mellby Gårds kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International offentliggjord

Pressmeddelande 25 april 2014

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller
indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och
inte heller godkänns accepter från) personer i dessa länder eller i
andra länder där deltagandet förutsätter att ytterligare
dokumentation upprättas, registrering sker eller att någon annan
åtgärd företas utöver de åtgärder som krävs enligt svensk rätt.

Erbjudandehandlingen avseende Mellby Gård AB:s, genom det helägda
bolaget Gusgus Förvaltnings AB ("GFAB"), kontanterbjudande till
aktieägarna i Hedson Technologies International AB ("Hedson" eller
"Bolaget") att överlåta alla aktier i Hedson till GFAB
("Erbjudandet") har idag offentliggjorts på Mellby Gårds hemsida
www.mellby-gaard.se samt på Erik Penser Bankaktiebolag:s hemsida
www.penser.se/hedson.

Erbjudandehandling och anmälningssedel kommer att distribueras till
aktieägare i Hedson vars aktier var direktregistrerade hos Euroclear
Sweden AB den 22 april 2014.

Erbjudandehandlingen tillhandahålls hos GFAB, c/o Mellby Gård AB,
Ribersborgsvägen 17, 200 72 Malmö och hos Erik Penser Bankaktiebolag,
Biblioteksgatan 9, 103 91 Stockholm.

Tidsplan för Erbjudandet
Offentliggörande av erbjudandehandlingen: 25 april 2014
Acceptfrist: 28 april 2014 - 23 maj 2014
Offentliggörande av acceptnivå: omkring 23 maj 2014
Beräknad likviddag: 2 juni 2014

GFAB förbehåller sig rätten att ändra tidsplanen och att förlänga
acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för
redovisning av likvid. Förvärvet av Hedson kräver godkännande från
relevanta konkurrensmyndigheter. Erforderliga godkännanden beräknas
erhållas före utgången av den ovan angivna acceptfristen.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 25
april 2014 kl. 08:30 (CET).

Ytterligare information
Frågor från media ställs till:
Johan Andersson, verkställande direktör och koncernchef
Tel: +46 70 888 3306
E-post: johan@mellby-gaard.se

Viktig information
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta
pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas
eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver
vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle
förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där
detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. GFAB kommer
inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon
söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller
indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att
lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post
eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat
telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA
och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med
något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer
inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende
Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in
till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika
eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

GFAB kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet
till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika
eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer
och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för
personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande,
eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana
personer.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mellby-gard-ab/r/erbjudandehandling-avseende-m...
http://mb.cision.com/Main/9651/9574330/237038.pdf
http://mb.cision.com/Public/9651/9574330/94da75d7147d5b52.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.