Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-09

Mellby Gård AB: Mellby Gård ökar sitt innehav i Hedson till 95,14 procent under Erbjudandets förlängda acceptfrist

Pressmeddelande 9 juni 2014

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller
indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och
inte heller godkänns accepter från) personer i dessa länder eller i
andra länder där deltagandet förutsätter att ytterligare
dokumentation upprättas, registrering sker eller att någon annan
åtgärd företas utöver de åtgärder som krävs enligt svensk rätt.

· Mellby Gård har nått 95,14 procent av aktierna och rösterna under
Erbjudandets förlängda acceptfrist

· Redovisning av likvid till aktieägare som accepterat Erbjudandet
under den förlängda acceptfristen förväntas påbörjas omkring den 12
juni 2014

· Mellby Gård avser påkalla tvångsinlösen av resterande utestående
aktier

· Mellby Gård avser verka för att Hedsons aktie avnoteras från
Aktietorget så snart som möjligt

Det offentliga erbjudandet till Hedson Technologies International AB:s
("Hedson" eller "Bolaget") aktieägare som offentliggjordes den 1
april 2014 ("Erbjudandet") har under den förlängda acceptfristen
accepterats i sådan utsträckning att Mellby Gård AB ("Mellby Gård"),
genom det helägda dotterbolaget Gusgus Förvaltnings AB ("GFAB"),
efter redovisning av likvid kommer att inneha sammanlagt 6 901 101
aktier i Hedson, motsvarande 95,14 procent av det totala antalet
aktier och röster i Hedson.

Under den förlängda acceptfristen, som avslutades den 5 juni 2014, har
351 637 aktier, motsvarande 4,85 procent av de utestående aktierna
och rösterna i Hedson, lämnats in i Erbjudandet. Vidare har GFAB,
under den förlängda acceptfristen, utanför Erbjudandet, förvärvat
totalt 48 485 aktier i Hedson, vilket motsvarar 0,67 procent av
aktierna i Hedson. Ingen av dessa aktier har förvärvats till ett pris
som överstiger priset i Erbjudandet.

För de aktieägare som accepterat Erbjudandet under den förlängda
acceptfristen förväntas redovisning av likvid att påbörjas omkring
den 12 juni 2014, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats.

GFAB avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Hedson i
enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Vidare avser Mellby Gård
verka för att Hedsons aktie avnoteras från Aktietorget så snart som
möjligt.

Aktietorget har, baserat på ovan, medgivit undantag från
anmälningsskyldighet i enlighet med Aktietorgets regelverk, för de
nya insynspersoner som tillkommit med anledning av att Mellby Gård nu
är majoritetsägare i Hedson.

Styrelsen för Hedson har flyttat den ordinarie årsstämman i Hedson
till 30 juni 2014. Mellby Gård avser att offentliggöra förslag till
beslut på årsstämman i god tid före årsstämman.

För en utförlig beskrivning av Erbjudandet, inklusive villkor och
anvisningar för deltagande i Erbjudandet, vänligen se
erbjudandehandling och tilläggshandling för Erbjudandet, tillgängliga
www.mellby-gaard.se och på www.penser.se/hedson.

Ytterligare information

Frågor från media ställs till:
Johan Andersson, verkställande direktör och koncernchef
Tel: +46 70 888 3306
E-post: johan@mellby-gaard.se

(johan@mellby-gaard.se)Informationen i detta pressmeddelande lämnades
för publicering den 9 juni 2014 kl. 8:30 (CET).

Viktig information
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta
pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas
eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver
vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle
förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där
detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. GFAB kommer
inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon
söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller
indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att
lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post
eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat
telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA
och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med
något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer
inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende
Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in
till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika
eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

GFAB kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet
till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika
eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer
och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för
personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande,
eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana
personer.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mellby-gard-ab/r/mellby-gard-okar-sitt-innehav...
http://mb.cision.com/Main/9651/9598284/254186.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.