Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-24

Mellby Gård AB: Mellby Gårds förslag inför årsstämman i Hedson

Pressmeddelande 24 juni 2014

Såsom tidigare har kommunicerats avseende det offentliga erbjudandet
till Hedson Technologies International AB:s ("Hedson" eller
"Bolaget") aktieägare som offentliggjordes den 1 april 2014
("Erbjudandet") är Mellby Gård AB ("Mellby Gård"), genom det helägda
dotterbolaget Gusgus Förvaltnings AB ("GFAB"), efter redovisning av
likvid ägare av aktier i Hedson, motsvarande 95,14 procent av det
totala antalet aktier i Bolaget.

Hedson avnoterades från Aktietorget den 13 juni 2014. GFAB påkallade
tvångsinlösen av resterande aktier i Hedson i enlighet med
aktiebolagslagen (2005:551) den 18 juni 2014.

Mellby Gård föreslår att årsstämman i Hedson den 30 juni 2014 väljer
ny styrelse i enlighet med följande:

· att omvälja Fredrik Hansson som styrelseledamot och styrelsens
ordförande,

· att omvälja Rolf Bergström som ordinarie styrelseledamot,
· att välja Hans Stråberg som ny ordinarie styrelseledamot, och
· att välja Johan Andersson som ny ordinarie styrelseledamot.
Vidare föreslår Mellby Gård:

· att styrelsearvode skall utgå med 190 000 kronor till ordföranden
Fredrik Hansson och med 85 000 kronor till Rolf Bergström samt att
inget arvode skall utgå till övriga styrelseledamöter,

· att revisionsbolaget Deloitte AB ska väljas till bolagets revisor
för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av
årsstämman 2015, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade
revisorn Maria Ekelund kommer fortsätta som huvudansvarig revisor,

· att revisorsarvode ska utgå enligt avtal,
· att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2013, samt
· att Hedson inte skall ha någon valberedning.
Ytterligare information
Frågor från media ställs till:
Johan Andersson, verkställande direktör och koncernchef
Tel: +46 70 888 3306
E-post: johan@mellby-gaard.se

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 24
juni 2014 kl. 11:30 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mellby-gard-ab/r/mellby-gards-forslag-infor-ar...
http://mb.cision.com/Main/9651/9606740/259908.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.