Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-07

Mentice AB: Mentice publicerar preliminära siffror för nettoomsättning och orderingång under januari-december 2019

Mentice AB (STO: MNTC) publicerar idag preliminära (ej
revisorsgranskade) siffror för nettoomsättning och orderingång under
januari-december 2019. Omsättningssiffrorna är i ungefärlig linje med
den reviderade helårsprognosen i bolagets Q3-rapport (med en nedgång
om 4-5% för nettoomsättningen) medan orderingången är 20% lägre
jämfört med föregående år. För att hantera den nuvarande förseningen
av order och förstärka bolagets övergripande försäljning åtar sig VD
Göran Malmberg det direkta ansvaret för bolagets globala
försäljningsaktiviteter.

Fjärde kvartalet 2019

· Preliminär nettoomsättning uppgick till 60 (65) MSEK, en
signifikant förbättring jämfört med föregående kvartal (100% ökning)
och 40% av helårsintäkterna i linje med föregående år (ej
revisorsgranskade siffror).

· Preliminär orderingång uppgick till 54 (62) MSEK, en ökning om
120% jämfört med orderingången under föregående kvartal och 40% av
ordervärdet under helåret (ej revisorsgranskade siffror).

Januari-december 2019

· Preliminär nettoomsättning uppgick till 150 (157) MSEK (ej
revisorsgranskade siffror).

· Preliminär orderingång uppgick till 139 (175) MSEK (ej
revisorsgranskade siffror).

VD-kommentar om de preliminära siffrorna för januari-december 2019

"Baserat på våra preliminära siffror för Q4 förväntar vi oss att
nettoomsättningen för helåret 2019 minskade med 4-5% jämfört med
2018, samt att orderingången minskade med 20% jämfört med föregående
år.

Vi kan redovisa ett starkt fjärde kvartal, vilket gör att vi hamnar i
ungefärlig nivå med den reviderade prognosen i vår Q3-rapport, men vi
är samtidigt givetvis missnöjda med att en betydande andel av den
totala ordervolym som förväntades under Q4 2019 har flyttats fram
till 2020. Som tidigare meddelats beror detta utfall framförallt på
utvecklingen inom segmentet medicinteknisk industri. Knappt 35 MSEK i
ordervolym inom detta segment som ingick i prognosen i Q3-rapporten i
slutet av november har flyttats fram till 2020 av olika skäl.
Samtliga av dessa order är fortfarande aktuella, och Mentice
förväntas att erhålla dessa order under 2020.

Vi ser en fortsatt stark utveckling inom andra segment.
Nettoomsättningen för segmentet sjukhussystem förväntas visa upp en
förbättring om 20% under 2019, och nettoomsättningen från segmentet
strategiska samarbeten (Siemens, Philips, Laerdal) ökade med över
50%. Mer detaljerad information om detta kommer att publiceras i
bokslutskommunikén.

Under det fjärde kvartalet undertecknade vi två avtal inom segmentet
sjukhussystem som är värda att nämna i denna kontext:

- Ett långtidskontrakt med den tyska organisationen för
interventionell radiologi (Deutsche Gesellschaft für Interventionelle
Radiologie in der Deutschen Gesellschaft für Radiologie, DeGIR), som
omfattar Mentice-system till ett flerårigt kontrakt med ett totalt
ordervärde om 4,6 MSEK. DeGIR kommer att använda utrustning från
Mentice för att utbilda och slutligen certifiera juniora och
praktiserande interventionella radiologer.

- En order från Union Capital Asset Management* (UCAP) som säljer
vidare och tar fram finansiering för Mentice-system till
nyckelaktörer inom sjukhussystem i Kina och Sydöstra Asien-regionen
varav merparten är kontrollerade av eller har kopplingar till
minoritetsägare i Mentice till ett totalt ordervärde om 11,1 MSEK.

VD-kommentar om genomförda åtgärder i syfte att förbättra bolagets
försäljning

"Vi är givetvis inte nöjda med underprestationen inom vårt segment
medicinteknisk industri under 2019. Baserat på vår bedömning av den
nuvarande situationen implementerar vi nu korrigerande åtgärder. Jag
tar per omgående över det direkta ansvaret för vår globala
försäljning, och våra tre försäljningsledare rapporterar direkt till
mig. Matar Dakhil, tidigare ansvarig för vår globala försäljning,
kommer nu att fokusera helt på medicinteknisk industri för att
säkerställa en återgång till historiska tillväxtnivåer medan Kjell
Asserlind, ansvarig för försäljning inom sjukvårdssystem och Martin
Harris, ansvarig för försäljning inom strategiska samarbeten, kommer
att fortsätta att vidareutveckla den starka tillväxten inom våra
segment för sjukhus och strategiska samarbeten (som Siemens, Philips
och Laerdal).

(*) Lawrence D. Howell, styrelseordförande i Mentice, är
minoritetsägare i UCAP.

Publicering av bokslutskommunikén för 2019

Mentices bokslutskommuniké för 2019 publiceras den 27 februari 2020 kl
08.30 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: goran.malmberg@mentice.com

Tel USA: +1 (312) 860 5610

Tel Sverige: +46 (0) 703 09 22 22

Denna information är sådan information som Mentice AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för
offentliggörande den 7 januari 2020 kl 22:30 CET.

Marknadsplats: Nasdaq First North Premier, Stockholm | Kortnamn: MNTC
Certified Adviser: FNCA Sweden AB, tel +46 8 528 00 399 e-post
info@fnca.se

>20 år av innovation inom medicinsk simulation | mer information finns
www.mentice.com

Mentice är ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för
simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande
marknaden för endovaskulära ingrepp. Mentices simulatorer används för
att utbilda, träna och förbättra kirurgers färdighet vid olika typer
av ingrepp samt vid introduktion av nya kliniska instrument. Mentice
grundades år 1999 och har sedan dess utvecklat en bred
produktportfölj med ett flertal av de största medicinteknikbolagen
som kunder. Mentices simulatorer har installerats på cirka 400
sjukhus och akademiska institutioner runt om i världen och över 1 250
simuleringssystem har levererats till sjukhus och tillverkare av
medicintekniska produkter.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mentice-ab/r/mentice-publicerar-preliminara-s...
https://mb.cision.com/Main/18275/3004201/1171184.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.