Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

MENTICE: ORDERSTOCK GER STABIL GRUND FÖR 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Mentice, som är en leverantör av simuleringsteknik för kirurger, hade fortsatt vind i seglen under det tredje kvartalet och såväl omsättning som orderingång visade på rekordhöga nivåer. Med den orderstock som byggts upp är det klart att fjolårets omsättning kan överträffas.

Orderingången för kvartalet steg till 51,8 miljoner kronor (34,6) och för perioden januari-september till 132 miljoner (95,5). Bolaget pekar samtidigt på att logistikrelaterade störningar har förskjutit vissa ordrar till det fjärde kvartalet.

Orderstocken summeras till 83,6 miljoner (43,0). Drygt 30 miljoner kronor av detta väntas intäktsföras under 2021.

"Vi har levererat en stark orderstock och förbättrat vår nettoomsättning hittills i år, vilket utgör en stabil grund inför det fjärde kvartalet 2021 och därefter. Vi ser dock utmaningar avseende lönsamhet med tanke på vår växande organisation och därmed ökade kostnader", skriver vd Göran Malmberg i rapporten och fortsätter:

"Vår intention är att fortsätta att utöka vår försäljning och organisation till en nivå där vi kan erhålla positiva skaleffekter, för att vi ska nå våra finansiella mål för ebitda".

Detta mål är uttryckt som en ebitda-marginal på 30 procent på 3-5 års sikt och innebär att Mentice har en väg att gå. Ebitda var under tredje kvartalet negativt, med en marginal på -1,7 procent. Motsvarande kvartal i fjol var marginalen 12,3 procent, men Göran Malmberg pekar på att det var ett kvartal som i hög grad påverkades av pandemin, där permittering av personal och neddragning av konsultinsatser bidrog till låga kostnadsnivåer.
Författare Direkt-SE