Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-02

MenuCard AB: Fulltecknad företrädesemission

MenuCard AB:s ("MenuCard") företrädesemission tecknades till cirka 7,6
MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om 100
procent. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad. Avräkningsnotor
skickas ut idag, den 2 november 2017.

Kim Lykke Sommer, VD för MenuCard, kommenterar:
"Jag vill tacka alla som valt att investera i MenuCard. Vi upplever en
kraftig tillväxt på alla relevanta parametrar och emissionslikviden
kommer att bidra till en fortsatt expansion av verksamheten i Danmark
samt möjliggöra inledning av internationell expansion i Norden under
2018."

Teckning och tilldelning
Företrädesemissionen tecknades till cirka 7,6 MSEK inklusive
teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent.
Företrädesemissionen är därmed fulltecknad. 2 920 880 B-aktier
nyemitteras och MenuCard tillförs därmed cirka 7,6 MSEK före
emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK. 1 898
248 B-aktier (motsvarande cirka 65 procent) tilldelas tecknare med
företrädesrätt. Tilldelning har skett i enlighet med de
tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum. Alla som
har tecknat B-aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla
avräkningsnotor, vilka skickas ut idag, den 2 november 2017.

Antal aktier och aktiekapital
När MenuCards företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket
kommer det totala antalet aktier att uppgå till 11 099 347 stycken
(varav 3 532 966 A-aktier och 7 566 381 B-aktier) och aktiekapitalet
att uppgå till 1 387 418,375 SEK.

Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget
fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen.
Registrering beräknas att ske i november 2017.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till MenuCard i
samband med företrädesemissionen.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
http://www.sedermera.se/

För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB
Telefon: +45 23 83 20 25
E-post: kim@menucard.dk
https://www.menucard.dk/

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 november 2017.

MenuCard grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på
ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst
som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan
medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord
till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av
restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system.
MenuCard samarbetar med fler än 180 företag som har över 440 000
anställda. MenuCard har även avtal med 350 kvalitetsrestauranger.
MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket
restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd
av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska
Finansinspektionen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/menucard-ab/r/fulltecknad-foretradesemission,c...
http://mb.cision.com/Main/15252/2381205/745480.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.