Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-07

MenuCard AB: MenuCard beslutar om företrädesemission villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma

MenuCard AB ("MenuCard") meddelar härmed att styrelsen beslutat att,
villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, genomföra en
företrädesemission av högst 2 920 880 B-aktier. Även allmänheten ges
möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Fulltecknad
nyemission tillför MenuCard cirka 7,6 MSEK före emissionskostnader.
MenuCard har på förhand avtalat om teckningsförbindelser om cirka 3,1
MSEK, motsvarande cirka 41 procent av emissionsvolymen. Cirka 2,3
MSEK av teckningsförbindelserna har på förhand inbetalts som
bryggfinansiering. Bryggfinansieringen är till sin helhet avsedd att
kvittas i den planerade nyemissionen. För bryggfinansieringen utgår
premieersättning om åtta procent i form av likvida medel. Kallelse
till extra bolagsstämma publiceras inom kort.

Motiv för nyemission
Mot bakgrund av pågående marknadsexpansion, vilken hittills har
genererat en accelererad tillväxt under första halvåret 2017, är
MenuCard i behov av kapitaltillförsel. MenuCard är fortfarande i en
tidig fas av sin utveckling, men ser tydliga tecken på att kritisk
massa uppbyggs i verksamheten. Bolaget planerar därför att genomföra
en nyemission om cirka 7,6 MSEK för fortsatt marknadsexpansion i
Danmark samt expansion till en eller två nya nordiska marknader under
2018.

Erbjudandet i sammandrag

· Teckningstid: 5-19 oktober 2017.

· Teckningskurs: 2,60 SEK per B-aktie.

· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 920 880 B-aktier,
motsvarande högst 7 594 288 SEK.

· Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 29
september 2017. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att
erhålla teckningsrätter är den 27 september 2017. Första dag för
handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28
september 2017. För varje befintlig aktie erhålles en (1)
teckningsrätt. Fjorton (14) teckningsrätter berättigar till teckning
av fem (5) nya B-aktier.

· Antal aktier innan nyemission: 8 178 467 stycken, varav 3 532 966
stycken är A-aktier och 4 645 501 stycken är B-aktier.

· Värdering (pre-money): Cirka 21,3 MSEK.

· Teckningsförbindelser och bryggfinansiering: MenuCard har på
förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 3,1
MSEK, motsvarande cirka 41 procent av emissionsvolymen. Cirka 2,3
MSEK av teckningsförbindelserna har på förhand inbetalts som
bryggfinansiering. Bryggfinansieringen är till sin helhet avsedd att
kvittas i den planerade nyemissionen. För bryggfinansieringen utgår
premieersättning om åtta procent i form av likvida medel.

· Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att
ske på AktieTorget under perioden 5 - 17 oktober 2017.

· Handel med BTA: Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från
och med den 5 oktober 2017 fram till dess att Bolagsverket har
registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i början av
november 2017.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till MenuCard i
samband med nyemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
http://www.sedermera.se/

För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB
Telefon: +45 23 83 20 25
E-post: kim@menucard.dk
https://menucard.dk/

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 september 2017.

MenuCard grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på
ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst
som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan
medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord
till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av
restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system.
MenuCard samarbetar med fler än 150 företag som har över 400 000
anställda. MenuCard har även avtal med fler än 280
kvalitetsrestauranger. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som
baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och
betaltjänsten är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten
till den svenska Finansinspektionen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/menucard-ab/r/menucard-beslutar-om-foretradese...
http://mb.cision.com/Main/15252/2342091/719446.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.