Du är här

2017-09-27

MenuCard AB: Offentliggörande av memorandum inför nyemission i MenuCard AB

MenuCard AB ("MenuCard") offentliggör härmed memorandum inför
förestående nyemission av B-aktier, vilken inleds den 5 oktober 2017.
Memorandum finns tillgängligt på MenuCards (www.menucard.dk) och
AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Härutöver
finns memorandum tillgängligt på Sedermera Fondkommissions hemsida
(www.sedermera.se). Teaser och anmälningssedel utan företräde kommer
att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att
teckningstiden inleds.

Memorandum, teaser och anmälningssedel

Memorandum för nyemissionen finns nu publicerat på MenuCards,
Sedermera Fondkommissions och AktieTorgets respektive hemsidor
(www.menucard.dk, www.sedermera.se och www.aktietorget.se). Teaser
och anmälningssedel utan företräde kommer att publiceras på ovan
nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

· Teckningstid: 5-26 oktober 2017.

· Teckningskurs: 2,60 SEK per B-aktie.

· Värdering (pre-money): Cirka 21,3 MSEK.

· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 920 880 B-aktier,
motsvarande högst 7 594 288 SEK.

· Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 29
september 2017. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att
erhålla teckningsrätter är den 27 september 2017. Första dag för
handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28
september 2017. För varje befintlig aktie erhålles en (1)
teckningsrätt. Fjorton (14) teckningsrätter berättigar till teckning
av fem (5) nya B-aktier.

· Antal aktier innan nyemission: 8 178 467 stycken, varav 3 532 966
stycken är A-aktier och 4 645 501 stycken är B-aktier.

· Teckningsförbindelser och bryggfinansiering: MenuCard har på
förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 3,1
MSEK, motsvarande cirka 41 procent av emissionsvolymen. Cirka 2,6
MSEK av teckningsförbindelserna har på förhand inbetalts som
bryggfinansiering. Bryggfinansieringen är till sin helhet avsedd att
kvittas i den planerade nyemissionen. För bryggfinansieringen utgår
premieersättning om åtta procent i form av likvida medel.

· Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att
ske på AktieTorget under perioden 5 - 24 oktober 2017.

· Handel med BTA: Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från
och med den 5 oktober 2017 fram till dess att Bolagsverket har
registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av
november 2017.

Investerarträffar

I samband med företrädesemissionen kommer representanter för MenuCard
att närvara vid investerarträffar för att informera om verksamheten
och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att
närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare
information om träffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions
hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på
telefon 040-615 14 10, eller e-post via event@sedermera.se.

Datum Arrangör Adress och ort Anmälan
och tid
16 Sedermera Börshuset,Skeppsbron 2, 211 20 Anmälan sker till
oktober Fondkommission Malmö event@sedermera.se
kl.
11.40 -
13.00
18 Sedermeradagen Elite Park Avenue Hotel, Anmälan sker på
oktober Göteborg Kungsportsavenyen 36, 411 36 www.sedermeradagen.se
kl. Göteborg
07.30 -
13.30

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till MenuCard i
samband med nyemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

http://www.sedermera.se/

För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kim@menucard.dk

https://menucard.dk/

MenuCard grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på
ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst
som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan
medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord
till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av
restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system.
MenuCard samarbetar med fler än 165 företag som har över 425 000
anställda. MenuCard har även avtal med fler än 300
kvalitetsrestauranger. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som
baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och
betaltjänsten är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten
till den svenska Finansinspektionen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/menucard-ab/r/offentliggorande-av-memorandum-i...
http://mb.cision.com/Main/15252/2355015/728060.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.