Du är här

2017-05-23

MenuCard AB: Statusuppdatering inför årsstämma

Efter noteringen på AktieTorget har MenuCard AB ("MenuCard") upplevt
kraftig tillväxt på alla parametrar, särskilt sedan den 1 april 2017
har MenuCard haft stor nytta av partners, användare och tillväxt i
omsättningen. MenuCard önskar att kunna kommunicera fritt kring detta
på bolaget årsstämma som hålls idag, den 23 maj 2017 klockan 17.00 i
Sedermera Fondkommissions lokaler. Bolaget publicerar härmed detta
pressmeddelande som i detalj beskriver bolagets utveckling.

Nedanstående graf (blå linje) visar omsättning på restauranger efter
rabatt, det vill säga beloppet som avräknas via MenuCards app.
Baserat på realiserad prestation till dags dato och vad som förväntas
för resten av månaden förväntar styrelsen att MenuCard ska ha en
restaurangomsättning efter rabatter om cirka 850 000 DKK, motsvarande
cirka 1 100 000 SEK. Om detta uppnås når bolaget målsättningen om 1
MSEK i restaurangomsättning per månad.

MenuCards upplever tillväxt på alla andra parametrar:

+------------+---------+---------+----------+---------+----------------+---+
| |Per |Per |Tillväxt, |Tillväxt |Omräknat till |Not|
| |31.3.2017|23.5.2017|nominell(7|procent(7|uppskattad årlig| |
| | | |veckor) |veckor) |tillväxt | |
+------------+---------+---------+----------+---------+----------------+---+
|Antal |257 |280 |23 |9% |66% |1 |
|restauranger| | | | | | |
+------------+---------+---------+----------+---------+----------------+---+
|Antal |133 |151 |18 |14% |100% |2 |
|anslutna | | | | | | |
|företag | | | | | | |
+------------+---------+---------+----------+---------+----------------+---+
|Antal |9.654 |11.366 |1.710 |18% |178% |3 |
|användare | | | | | | |
+------------+---------+---------+----------+---------+----------------+---+

+-----------------+----------+----------+----------+---------+----------+---+
| |1.1 |1.4 |Tillväxt, |Tillväxt |Omräknat |Not|
| |-31.3.2017|-21.5.2017|nominell(7|i |till | |
| | | |veckor) |procent(7|uppskattad| |
| | |(Q2 till | |veckor) |årlig | |
| |(Q1 2017) |dags | | |tillväxt | |
| | |dato) | | | | |
+-----------------+----------+----------+----------+---------+----------+---+
|Genomsnittlig |17.600 |24.500 |6.900 |39% |289% |4 |
|omsättning på | | | | | | |
|restauranger/dag | | | | | | |
|(DKK) | | | | | | |
+-----------------+----------+----------+----------+---------+----------+---+
|Genomsnittligt |24.1 |30.6 |6.5 |27% |200% |5 |
|antal | | | | | | |
|transaktioner/dag| | | | | | |
+-----------------+----------+----------+----------+---------+----------+---+
|MenuCards netto |20.233 |28.856 |8.623 |43% |317% |6 |
|-omsättning från | | | | | | |
|transaktioner | | | | | | |
|före övriga | | | | | | |
|intäkter | | | | | | |
|(DKK/md) | | | | | | |
+-----------------+----------+----------+----------+---------+----------+---+

Noter till utvecklingen:

1: 280 restauranger: MenuCard upplever att en kritisk massa är
etablerad i Köpenhamn och koncentrerar också tillväxten i andra
större städer i Danmark. Fler och fler restauranger kontaktar nu
MenuCard på eget initiativ för att ansluta sig till systemet.
Restauranger kräver nu i allt större utsträckning att deras kunders
företagsavtal hanteras genom MenuCard och använder samtidigt
MenuCards nya service i vilken restaurangens personal ska använda
MenuCard för att hantera sina personalrabatter.

2: 151 företag. MenuCard upplever även på företagssidan att det är en
stor tillströmning och att den redan etablerade kundbasen av danska
företag representerar en stor del av de tongivande företagen i
Danmark. Dessa företag har tillsammans över 400 000 anställda.
Styrelsen i MenuCard bedömer att det endast är resursbegränsningar
hos MenuCard som förhindrar att ännu fler företag ska kunna ansluta
sig till systemet. Företagen ställer ökande krav på sina respektive
favoritrestauranger att de ska ansluta sig till MenuCard samt till
sina anställda om att de ska använda MenuCard vid sina
restaurangbesök. Samtidigt upplever MenuCard en väsentlig tillväxt i
antalet Concierge-besök, det vill säga större sällskap som MenuCard
bokar på företagets vägnar.

3: 11 336 användare: MenuCard upplever en kraftigt stigande tillväxt i
antal användare (det vill säga anställda) som har laddat ner
MenuCards app och anslutit sina privata betalkort till appen. Det har
hittills varit en utmaning att aktivera de många medarbetarna i
MenuCard-anslutna företag. Denna utmaning - och stora möjlighet -
existerar fortfarande men en god nyhet är att de anslutna företagen i
stigande grad förpliktar sig att samarbeta med MenuCard om denna
aktivering, särskilt för företagsrepresentation. MenuCard har
förberett en rad åtgärder som ska underlätta en markant acceleration
i antal användare.

4: Omsättning på restauranger (+1MSEK/månad): Som nämnt i ingressen
förväntar sig MenuCards styrelse att i maj 2017 passera 1 MSEK
(motsvarande cirka 850 KDKK) i restaurangomsättning efter rabatter.
De senaste veckornas och månadernas tillväxt motsvarar en tillväxt på
årsbasis om cirka 289 procent. MenuCard planerar flera initiativ som
förväntas öka omsättningen ytterligare, Detta innefattar bland annat
partnerskapet med TAKEOUT ApS samt etablering av ett
lojalitetsprogram och MenuCard VIP till de mest aktiva kunderna och
vissa kunders kunder (exempelvis private banking-kunder).

5: Antal transaktioner (cirka 1 000/månad): I maj 2017 förväntar
MenuCards styrelse att bolaget ska nå en mycket viktig milstolpe,
nämligen 1 000 restaurangbesök hanterade i appen på en månad. Det har
länge varit en viktig milstolpe för bolaget då det innebär en
tiodubblering av aktivitetsnivån, jämfört med de cirka 100
restaurangbesök som hanterades i oktober 2015. Utifrån
restaurangernas nettoomsättning per månad (not 4) om cirka 1 MSEK med
tillagd rabatt så kan även ett annat viktigt nyckeltal beräknas,
nämligen genomsnittlig storlek på restaurangnotor för MenuCards
kunder. De många starka restauranger som anslutit sig till systemet,
den ökande mängden Conciergebesök på premiumrestauranger samt flera
nya kunder i café- och barsegmentet innebär att MenuCard har kunnat
upprätthålla det genomsnittliga beloppet per transaktion om cirka 1
250 SEK (motsvarande cirka 1 000 DKK).

6: Nettoomsättning (cirka 36 KSEK/månad): Detta nyckeltal är viktigt
då det till syvende och sist är denna siffra som avgör hur snabbt
MenuCard kan uppnå break-even. Den är därför särskilt intressant att
MenuCards nettoomsättning fördubblats på endast tre månader (sedan
februari 2017). MenuCards styrelse förväntar sig att de många
initiativ som beskrivs ovan gör att denna utveckling fortsätter och
accelererar ytterligare med en oförändrad eller stigande procentuell
tillväxt per månad vilket, tillsammans med övriga intäkter, är en
förutsättning för att MenuCard ska uppnå sin målsättning om
break-even under 2018.

Kim Lykke Sommer kommenterar:

"Jag är glad och stolt över att MenuCards verksamhet efter noteringen
nu på allvar lyfter sig. Därmed visar vi att vår unika affärsmodell
både fungerar och är skalbar. Det bådar gott för resten av 2017 och
lägger en stark grund för ytterligare tillväxt i både Danmark och
utomlands."

För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kim@menucard.dk

https://menucard.dk/

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 maj 2017.

MenuCard grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på
ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst
som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan
medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord
till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av
restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system.
MenuCard samarbetar med fler än 120 företag som har över 400 000
anställda. MenuCard har även avtal med fler än 280
kvalitetsrestauranger. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som
baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och
betaltjänsten är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten
till den svenska Finansinspektionen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/menucard-ab/r/statusuppdatering-infor-arsstamm...
http://mb.cision.com/Main/15252/2272592/679015.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.