Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Merge Games släpper “case study” om sin relansering av SEGAs klassiker Alex Kidd in Miracle World

Zordix AB (publ) vill uppmärksamma sina aktieägare och övriga intressenter att det helägda dotterbolaget Merge Games idag den 1 november 2021, har publicerat en pressrelease med beskrivning av hur man har relanserat en av 1980-talets största speltitlar - Alex Kidd in Miracle World - i nära ett samarbete med SEGA.

Samarbetet mellan Merge Games och SEGA inleddes efter att Merge Games mycket framgångsrikt distribuerat retailversionen av Streets of Rage 4 tillsammans med utvecklaren och förläggaren DotEmu samt utvecklaren Jankenteam.

Genom ett gediget analysarbete av varumärket Alex Kidd och Merge Games djupa marknadskännedom är spelet Alex Kidd in Miracle World DX sedan lansering den 24 juni i år på god väg att nå en försäljningsvolym på 200,000 enheter till jul.

“Det har varit ett sant nöje att jobba tillsammans med SEGA och Jankenteam för att återuppliva denna retroklassiker. Alex Kidd in Miracle World DX har gett Merge Games en framgångsmodell i den här nischen och vi avser att fortsätta på den inslagna vägen för att hitta fler potentiella titlar att relansera” - Luke Keighran, Managing Director Merge Games

Merge Games pressrelease i sin helhet (på engelska) återfinns via denna länk: https://www.gamespress.com/Alex-Kidd-The-Rebirth-of-an-80s-Gaming-Icon

VIKTIG INFORMATION

Denna information är inte sådan som Zordix AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Däremot anser bolaget att informationen är viktig att kommunicera till sina intressenter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Matti Larsson, VD
Telefon: +46 70 6549 541
E-post: matti@zordix.com

För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@zordix.com.

Om Zordix


Zordix är en multinationell utvecklare, förläggare och distributör med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Förvärv av andra bolag, långsiktiga investeringar i IP:n och satsningar inom ramen för den egna förlagsverksamheten är huvudingredienserna i Zordix tillväxtstrategi. 

www.zordix.com
 
Augment Partners AB, info@augment.se, tel +46 8-604 2255, är Zordix AB (publ):s Certified Advisor.

Bifogade filer


Merge Games släpper “case study” om sin relansering av SEGAs klassiker Alex Kidd in Miracle World

Författare MFN