Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-12-19

Mertiva: Kommuniké från årsstämma i Mertiva AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Mertiva AB (publ) avhandlades följande:

Mertivas VD Andreas Bergsten gav en kort sammanfattning av de viktigaste
händelserna under verksamhetsåret samt efter verksamhetsårets utgång.
Bolagets resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen och VD
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013/2014. Årsstämman godkände
styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013/2014.

Stämman godkände förslaget till arvode för styrelsen och revisorerna.

Till styrelseordförande valdes Håkan Blomdahl (omval) och till
styrelseledamöter Tommy Israelsson (omval) och Andreas Bergsten (omval).

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget Revideco AB fram till slutet
av nästa årsstämma. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Erik
Emilsson.

Minskning av aktiekapitalet för överföring från bundet till fritt eget kapital

Stämman beslutade om minskning av bolagets aktiekapital med 14.025.411,96 SEK
till 933.611,30 SEK genom minskning av aktiens kvotvärde till 0,05 SEK.
Ändamålet med minskningen är överföring till fritt eget kapital. Antalet
aktier ska vara oförändrat.

Beslut om ändring av räkenskapsår

Stämman beslutade att bolagets räkenskapsår ska löpa från 1 januari – 31
december. För att möjliggöra en övergång till den nya ordningen beslutades
att innevarande räkenskapsår förlängs till att löpa från 1 september 2014 –
31 december 2015.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om följande ändringar av bolagsordningen.

§5 ändras till följande lydelse: Aktiekapitalet utgör lägst niohundra tusen
(900 000) kronor och högst tre miljoner sexhundra tusen (3 600 000) kronor.

§6 ändras till följande lydelse: Lägsta antal aktier skall vara 18 000 000 st
och högsta antal aktier skall vara 72 000 000 st.

§8 ändras till följande lydelse: Bolagets räkenskapsår är 0101 - 1231.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bergsten, VD Mertiva AB

info@mertiva.se

070-5673670

________________________________________________________________________________

Om Mertiva

Mertiva AB är ett investeringsföretag som i huvudsak består av innehav i
Protein Sciences Corporation och Mercodia AB.

Mertiva-aktien är listad på NGM:s handelsplats Nordic MTF (kortnamn: MERT
MTF).

Mer information finns på www.mertiva.se.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen
om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.