Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

Mertiva: Kommuniké från årsstämma i Mertiva AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Mertiva AB (publ) avhandlades följande:

Mertivas VD Andreas Bergsten gav en kort sammanfattning av de viktigaste
händelserna under verksamhetsåret samt efter verksamhetsårets utgång.
Bolagets resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen och VD
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014/2015. Årsstämman godkände
styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014/2015.

Stämman godkände förslaget till arvode för styrelsen och revisorerna.

Till styrelseordförande valdes Håkan Blomdahl (omval) och till
styrelseledamöter Tommy Israelsson (omval) och Andreas Bergsten (omval).

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget Revideco AB fram till slutet
av nästa årsstämma. Huvudansvarig revisor är fortsatt den auktoriserade
revisorn Erik Emilsson.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om att en ny paragraf införs i bolagsordningen, enligt
vilken bolagsstämma ska hållas i någon av kommunerna Stockholm, Danderyd,
Täby, Solna eller Österåker.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bergsten, VD Mertiva AB

info@mertiva.se

070-5673670

________________________________________________________________________________

Om Mertiva

Mertiva AB är ett investeringsföretag som i huvudsak består av innehav i
Protein Sciences Corporation och Mercodia AB.

Mertiva-aktien är listad på NGM:s handelsplats Nordic MTF (kortnamn: MERT
MTF).

Mer information finns på www.mertiva.se.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen
om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.