Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

Metacon AB: Delårsrapport för perioden 1 april - 30 juni 2019

Vi inträdde under perioden i en synnerligen intressant och viktigt
affärsförbindelse med japanska industrikoncernen Futamura Chemical
Co., Ltd. avseende en gemensam utveckling av kraftgenereringssystem.

Detta kan ses lite som ett genombrott för oss på japanska marknaden
och har bidragit till ökad medvetenhet på japanska marknaden för
Metacon med tanke på Futamuras storlek och marknadsposition.

Ett axplock av händelser under perioden:

· Metacons nyemission med företrädesrätt blev fulltecknad och
Metacon tillfördes därigenom en emissionslikvid om cirka 35,1 Mkr
före avdrag för emissionskostnader vilka landade på 4,4 Mkr,
inklusive ersättning till emissionsgaranter. Styrelsen beslutade även
att realisera den aviserade överteckningsemissionen som tillförde
ytterligare 5 Mkr.

· Metacons dotterbolag Metacon KK erhöll en order från Notes Co.,
Ltd. i Nagano, Japan. Ordern omfattar ett 5 kW CHP system (H2PS-5)
och vilket huvudsakligen är avsett för teständamål.

· Metacons dotterbolag Helbio S.A erhöll ytterligare en order från
Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro i Brasilien. Ordern
omfattar ett 5 kW CHP-system för produktion av vätgas från naturgas,
med en lågtemperaturs PEM bränslecell för utomhusbruk.

VD kommentar i sammandrag

"Den generella marknaden och efterfrågan på hållbara klimatlösningar
är fortsättningsvis god med t.ex. ökad efterfrågan på vätgas som
drivmedel till transportsektorn och för produktion av el, via
bränsleceller i s.k. CHP system. Vi är nu fullt sysselsatta med att
färdigställa leveranserna av våra mindre kraftvärmesystem (CHP) till
Grekland, Korea, Japan, Brasilien, Indien samt den mobila
vätgastankstationen till Växjö, som alla annonserats tidigare under
året."

Carl Christopher Tornblom, VD & Koncernchef

För fullständig rapport se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon
+44 7827 509544 eller e-post info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (Publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 14:20 CET.

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar
en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas
från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion,
genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin,
fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter:
@Metaconab |

LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab
Metacon AB, Dammbrovägen 1, 691 50 Karlskoga | Tfn: 0586-74 00 80 |
E-post: info@metacon.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/metacon-ab/r/delarsrapport-for-perioden-1-apr...
https://mb.cision.com/Main/17030/2886678/1093982.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.