Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

Metacon AB: Metacon AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

2019 var ett bra år för Metacon då flera viktiga milstolpar uppnåtts.

· Två EU-projekt inom ramprogrammet Horizon 2020, Prometheus 5 och
AutoRe, slutfördes med goda resultat och de har varit viktiga i
utvecklingen och testningen av våra produkter H\2\PS-5 och H\2\HG.

· Under året inledde Metacons dotterbolag i Japan, Metacon KK, ett
samarbete med Futamura Chemical Co., Ltd. för gemensam utveckling av
kraftgenereringssystem, och Metacon AB och norska Hynion AS
undertecknade en avsiktsförklaring (MoU) att gemensamt erbjuda
tankstationer för vätgas.

· Sett till den finansiella utvecklingen ökade de totala intäkterna
med 67 procent, och under året stärkte vi även kassan genom en
nyemission om cirka 40,1 Mkr kronor före avdrag för
emissionskostnader. Vår finansiella ställning i koncernen är god.
Likvida medel vid årets slut uppgick till 17,7 Mkr.

"Inget av det vi åstadkommit under senare år hade varit möjligt utan
våra aktieägare och anställda. Prestationerna under 2019 är
tillfredsställande, men ännu viktigare är effekterna på lång sikt. Vi
har en bra plattform som skapar goda förutsättningar för framtiden,
samtidigt som vi har en klar plan om hur vi vill utveckla oss. Vi
kommer under 2020 att fortsätta arbeta utifrån våra strategiska
prioriteringar, där kommersialisering och certifieringen av våra
produkter står i fokus." säger Christopher Törnblom, VD på Metacon.

För ytterligare information, kontakta Christopher Törnblom, på telefon
+44 7827 509544 eller e-post info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 08:00 CET.

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar
en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas
från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion,
genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin,
fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter:
@Metaconab |

LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

__________________________________________________________________

Metacon AB
Tomtebogatan 2, 703 43 Örebro | Tfn: +46 019 126800 | E-post:
info@metacon.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/metacon-ab/r/metacon-ab--publ--bokslutskommun...
https://mb.cision.com/Main/17030/3041021/1198050.pdf
https://mb.cision.com/Public/17030/3041021/b221ac9fa6615636.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.