Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-23

Metallvärden i Sverige AB (publ.): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Metallvärden i Sverige AB (publ.), 556710-2784, kallas till
årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 16.00 på Citykonferensen,
Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 25 maj 2015, dels
anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl. 12.00 tisdagen den
26 maj under adress Metallvärden i Sverige AB, Box 3143, 103 62 Stockholm
eller genom e-post tillasa.nilsson@metallvarden.se. Vid anmälan skall uppges
namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefon, e-mailadress samt
aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och
daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före
årsstämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta
i stämman, genom förvaltarens försorg låta rösträttsregistrera aktierna i
eget namn i god tid före den 25 maj.

Handlingar

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag kommer att finnas tillgängligt på
bolagets hemsida (www.metallvarden.se) samt på bolagets kontor på Brunnsgatan
11 A, Stockholm senast två veckor före årsstämman. Kopior sändes till de
aktieägare som så begär.

Stockholm i april 2015

Styrelsen

Kallelse kommer att införas i SVD och i PoT tisdagen den 28/4 2015

se bifogade fil alternativt bolagets hemsida www.metallvarden.se för mer
information

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.