Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-02-06

Metro: Kinnevik lägger bud om 0,94 kronor per B-aktie (Forts)

(Lägger till mer information)

(SIX) Kinnevik har genom sitt helägda dotterbolag Kinnevik
Media Holding lämnat ett rekommenderat kontanterbjudande att
förvärva Metro. Kinnevik bjuder 0,90 kronor per A-aktie och 0,94
kronor per B-aktie. Per teckningsoptioner är budpriset 0,50
kronor och för förlagsbevis bjuds 0,425 kronor per förlagsbevis.
Erbjudandet värderar Metro till cirka 1.146 miljoner kronor.
Erbjudandet innebär en premie om cirka 76 procent jämfört med
det totala genomsnittliga volymviktade värdet av aktierna och
teckningsoptionerna i Metro på Stockholmsbörsen under den
senaste tremånadersperioden till och med den 3 februari 2012.
Metros oberoende styrelseutskott rekommenderar enhälligt
Metros aktieägare och innehavare av teckningsoptioner att
acceptera erbjudandet. Detta med stöd i den fairness opinion som
upprättats av Carnegie. Enligt Carnegies utlåtande är budet
skäligt från ett finansiellt perspektiv.
Kinnevik är största ägare i Metro med cirka 46,6 procent av
aktiekapitalet och cirka 42,4 procent av rösterna. Utöver
aktieinnehavet äger Kinnevik cirka 54,4 procent av
teckningsoptionerna och cirka 54,4 procent av förlagsbevisen i
Metro.
Fullföljande av budet är inte villkorat av någon särskild
anslutningsgrad. Acceptfristen löper från och med den 22
februari till och med den 20 mars 2012. Beräknad likviddag är
den 29 mars 2012.

Jonathan Axelsson, tel +46 8 58 61 6389
jonathan.axelsson@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.