Du är här

2018-07-30

Metro ny huvudägare i Wifog

wysiwyg_image

Dagens stämmobeslut i Wifog innebär att Metro får rollen som ny huvudägare. Aktiespararna gick emot förslaget men röstades ned.

Aktiespararna röstade på Wifogstämman nej till den riktade emissionen till Metro med motivet att 20 öre per aktie var ett för lågt pris och givet att förbundet ansåg att motprestationen från Metro i form av marknadsföring var osäker.

Aktiespararna ifrågasatte det kloka med att i nuläget bjuda in Metro som huvudägare för att få till ett samarbete av det slag som planerats mellan Wifog och Metro. Bakom ställningstagandet ligger en tveksamhet till att det som Metro levererar in i samarbetet verkligen är värt att släppa ägarkontrollen till Metro för.

Metro får genom en riktad nyemission 75 miljoner aktier, motsvarande 29 procent av de totala Wifog-aktierna. I utbyte ska den nya huvudägaren ge Wifog annonsplats i de egna mediekanalerna. Men riktigt hur samarbetet mellan Wifog och Metro ska se ut, det fick de få närvarande stämmodeltagarna inte veta. Detaljerna kring samarbetet är nämligen inte klara.

På extrastämman klargjordes likafullt att samarbetet sträcker sig längre fram i tiden än året ut. Att antalet aktier som Metro får genom riktad nyemission utökats från de ursprungligen föreslagna drygt 46 miljoner aktierna till 75 miljoner aktier, det beror på att marknadsföringsinsatserna ska förlängas i tiden så att kampanjen för att sälja in Wifogs erbjudande ska kunna sträcka sig längre än hösten ut, en god bit in i 2019.

Aktiespararna ställde sig tvekande till Metros motprestation för att få 29 procent av Wifog. Timingen var därtill dålig för att bjuda in en ny huvudägare, ansåg Aktiespararna. Wifog har nyligen avslutat en nyemission som i och för sig inte varit särdeles lyckosam. Men trots allt har Wifog 16 friska miljoner på fickan och har fyllt på det egna kapitalet, varmed balansräkningen förstärkts, påpekade Aktiespararna.

Givet att innehållet i det avtal som utgör vederlag för aktierna, dvs. betalningen i form av annonsplats i Metros kanaler, inte hade redogjorts för i någon större utsträckning, var det behäftat med stor osäkerhet om Metros motprestation verkligen höll måttet och skulle få önskvärd effekt, menade Aktiespararna.

Merparten av marknadsföringsprestationen som Metro enligt avtal ska tillhandahålla för att bli huvudägare i Wifog är tänkt att iscensättas inom ramen för traditionella media, dvs. genom papperstidningsannonser, enligt uppgift som lämnades på stämman. Wifogs nye ordförande Mikael König berättade dock att Wifog själv kan välja i vilka av Metros mediekanaler som Wifog vill synas.

Aktiespararna hävdade att det var ovanligt att kvittning sker mot marknadsföring som levereras i framtiden. Det ville inte Mikael König hålla med om.

Aktiespararna ställde på stämman frågor till styrelsen om varför Metro inte lade bud på hela Wifog. Istället innebär kvittningsemissionen att Metro kommer att lägga sig strax under budpliktsgränsen. Något bud har dock aldrig diskuterats, enligt Fredrik Crafoord som är den av de nuvarande styrelseledamöterna som suttit längst i styrelsen. Vd Peter Håkansson bekräftade att inte heller han hade hört talas om något bud.

På Aktiespararnas fråga om Metro krävde en styrelseplats kunde Mikael König bekräfta att så hittills inte hade skett. König utgick ifrån att Metro inte skulle begära någon styrelseplats förrän tidigast vid nästa årsstämma.

Aktiespararna konstaterade dock att Metro, efter att ha erhållit 75 miljoner aktier i Wifog, kommer att ha möjlighet att när som helst begära att Wifogstyrelsen ska kalla till en extra bolagsstämma för att behandla styrelsefrågan.

Om Metro hypotetiskt hade deltagit på den extra bolagsstämma som genomfördes idag, och hade haft 75 miljoner aktier med sig, skulle Metro själv ha kunnat fatta sådana beslut som krävde enkel majoritet, dvs. egenhändigt kunnat besluta om vilka ledamöter som skulle ingå i Wifogs styrelse (förutsatt att ärendet hade funnits på dagordningen).

Priset som Metro i enlighet med stämmobeslutet ska betala för de 75 miljoner Wifog-aktierna är 20 öre per aktie, dvs. bra mycket mer än rådande dagskurs. Aktiespararna uttryckte icke desto mindre missnöje med priset.

Aktiespararnas ombud Åsa Wesshagen frågade vd hur mycket som Wifog plöjt ner i den plattform som Wifog levererar in i samarbetet med Metro. 120 miljoner kronor, svarade Peter Håkansson.

Åsa Wesshagens sade i replik att Aktiespararna inte ansåg att 15 miljoner kronor för 29 procent av bolaget, vilket motsvarar ett pris på hela Wifog om cirka 50 Mkr, var tillfredsställande. Så billigt vill inte Aktiespararna sälja Wifog, inte minst givet de digra pengabelopp som investerats i plattformen, menade Wesshagen.

Aktiespararnas syn är att Wifog är den part som står för den framåtinriktade och livskraftiga delen i det gemensamma samarbetet med Metro. Det har förmedlats att Metro och Wifog ska bygga en plattform tillsammans, men de facto är det ju Wifog som står för plattformen, påpekade Wesshagen.   

Aktiespararna framförde vidare att Metro såsom föreslagen, ny huvudägare borde ha varit närvarande vid stämman för att beskriva sina kort- och långsiktiga intentioner med sitt huvudägarskap i Wifog. Detta antecknades till protokollet.

Författare och bevakare: Åsa Wesshagen

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.