Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-01

METSÄ BOARD: SVAGARE MASSAMARKNAD SÄNKTE 2 KV ENLIGT VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den finländska förpackningstillverkaren Metsä
Board nådde inte upp till analytikernas förväntningar på det andra kvartalets
resultat. På Helsingforsbörsen backade aktien.

"Resultatet tyngdes av den fortsatta försvagningen av massamarknaden, samt av
flera planerade underhållsstopp vid våra anläggningar i Finland", kommenterar
vd Mika Joukio i delårsrapporten.

Metsä Board redovisar ett resultat före skatt på 41,9 miljoner euro för det
andra kvartalet. Enligt Infront Datas sammanställning av sex analytikers
prognoser väntades ett resultat före skatt på 46,9 miljoner euro.

Det justerade ebit-resultatet blev 41,0 miljoner euro och det rapporterade
rörelseresultatet uppgick till 46,4 miljoner euro. Snittprognosen låg på 51,2
miljoner och inkluderade 0 i engångsposter.

För falskartong har efterfrågan och priser varit stabila under kvartalet. I
affärsområdet Americas har "goda resultat" uppnåtts till följd av bättre mix,
medan en svagare marknad för liner i synnerhet i Europa har sänkt det
genomsnittliga försäljningspriset, uppger bolaget.

Inför det tredje kvartalet spår Metsä Board att det jämförbara
rörelseresultatet ska försvagas, jämfört med föregående kvartal.

"Det råder fortfarande osäkerhet om marknaden, i synnerhet för massa och
liner. Marknadssituationen för falskartong är dock gynnsam", skriver Mika
Joukio.

Metsä Board handlades vid 11.15-tiden till omkring 4:33 euro i Helsingfors, en
nedgång med drygt 4 procent för dagen.

Graf: Metsä Board kursutveckling 1 augusti

Källa: Infront

---------------------------------------
Michael Bernander +46 8 5191 7917

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News