Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-03

Metso Corporation: Korjaus Metson 3.2.2017 klo 9:00 julkaistuun tilinpäätöstiedotteeseen

Korjaus Metson 3.2.2017 klo 9:00 julkaistuun tilinpäätöstiedotteeseen

Metso Oyj, Pörssitiedote, 3.2.2017 klo 10:00 paikallista aikaa

Metson 3.2.2017 klo 9:00 julkaistun suomenkielisen tilinpäätöstiedotteen
otsikossa oli virheellinen vuosiluku.

Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan.

Metson tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta - 31. joulukuuta 2016

Metso Oyj, Pörssitiedote, 3.2.2017 klo 9:00 paikallista aikaa

Metso järjestää englanninkielisen audiocast-lähetyksen tänään klo 13:00 ja
sitä voi seurata osoitteessa

www.metso.com/viimeisimmatraportit.
Audiocastin yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka kautta voi
esittää kysymyksiä. Audiocast-lähetyksen tallenne ja aukikirjoitettu teksti
on saatavilla verkkosivuillamme viimeistään 6.2.2017.

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson tammi-joulukuun 2016
tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän
pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa
www.metso.com/viimeisimmatraportit.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei
toisin mainita.

Vuoden 2016 neljäs neljännes lyhyesti

* Kivenmurskauslaitteiden kysyntä kasvoi, ja kaivospalveluiden kysyntä
tasaantui.
* Saadut tilaukset olivat yhteensä 672 miljoonaa euroa (758 milj. e), josta
palveluliiketoiminnan osuus 442 miljoonaa euroa (441 milj. e).
* Liikevaihto oli 676 miljoonaa euroa (754 milj. e), josta
palveluliiketoiminnan osuus 442 miljoonaa euroa (481 milj. e).
* Oikaistu EBITA oli 64 miljoonaa euroa eli 9,4 prosenttia liikevaihdosta (91
milj. e ja 12,0 %). Oikaistun EBITAn heikentyminen johtui liikevaihdon
laskusta, projektien kustannusylityksistä ja takuisiin liittyvistä
kustannuksista Mineralsissa sekä liiketoimintaan liittymättömistä
negatiivisista eristä konsernihallinnossa.

Vuosi 2016 lyhyesti

* Toimintaympäristö oli haastava.
* Saadut tilaukset olivat yhteensä 2 724 miljoonaa euroa (2 965 milj. e),
josta palveluliiketoiminnan osuus 1 741 miljoonaa euroa (1 879 milj. e).
* Saadut tilaukset olivat liikevaihtoa korkeammat ja vuoden lopun
tilauskannan arvo kasvoi 4 prosenttia
* Liikevaihto oli 2 586 miljoonaa euroa (2 923 milj. e), josta
palveluliiketoiminnan osuus 1 703 miljoonaa euroa (1 840 milj. e).
* Oikaistu EBITA oli 274 miljoonaa euroa eli 10,6 prosenttia liikevaihdosta
(356 milj. e ja 12,2 %).
* Liikevoitto oli 227 miljoonaa euroa eli 8,8 prosenttia liikevaihdosta (555
milj. e ja 18,7 %). Liikevoittoa laskivat negatiiviset oikaisuerät, jotka
johtuivat rakenteiden ja toimintojen edelleen sopeuttamisesta vastaamaan
markkinatilannetta.
* Vapaa kassavirta oli vahva, 339 miljoonaa euroa (341 milj. e),
nettokäyttöpääoman vapautumisen seurauksena.
* Hallitus ehdottaa osingoksi 1,05 euroa (1,05 e) osakkeelta.

Näkymät vuodelle 2017

Metson yleisen liiketoimintaympäristön odotetaan olevan hieman parempi vuoteen
2016 verrattuna. Arvioimme tuotteidemme ja palvelujemme kysynnän kehittyvän
seuraavasti:

* kaivoslaitteiden kysyntä säilyy heikkona ja kaivosteollisuuden palveluiden
tyydyttävänä,
* kivenmurskauslaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden kysyntä on
muuttunut hyväksi (aikaisemmin tyydyttävä sekä laitteille että palveluille)

* Flow Controlin asiakkaiden uusiin investointeihin liittyvien tuotteiden
kysyntä ja palveluiden kysyntä säilyy tyydyttävänä. Öljy- ja
kaasumarkkinalla on nähty joitain positiivisia merkkejä kysynnän
elpymisestä vuoden 2017 alussa.

Joulukuun 2016 lopun tilauskannan arvo vuodelle 2017 oli noin 1,2 miljardia
euroa. Nykyisessä markkinatilanteessa odotamme edelleen lykkääntymisiä
suunniteltuihin toimitusaikatauluihin. Vuonna 2016 aloitetuista
tehostamistoimista odotamme aiheutuvan 10-15 miljoonan euron negatiiviset
oikaisuerät kuluvalle vuodelle. Investointien ilman yrityskauppoja arvioidaan
olevan korkeammalla tasolla kuin vuonna 2016 mutta jäävän alemmaksi kuin
aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot.

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen:

Viime vuosi osoittautui haastavaksi, etenkin kaivosmarkkinalla sekä öljy- ja
kaasuteollisuudessa. Kaivoslaitteiden kysyntä säilyi suunnilleen
edellisvuoden tasolla, ja kaivospalveluiden kysyntä tasaantui viimeisellä
neljänneksellä. Kivenmurskausteollisuudessa kehitys oli myönteistä ja
laitekysyntä vahvistui Yhdysvalloissa, Pohjois-Euroopassa ja Intiassa.
Merkittävin muutos vuonna 2016 nähtiin öljy- ja kaasumarkkinoilla, kun
asiakkaiden varovaisuus downstream-markkinan investointeihin liittyen
lisääntyi selvästi vuoden toisella puoliskolla.

Myönteistä oli, että koko vuoden saadut tilaukset ylittivät liikevaihdon ja
konsernin kannattavuus oli tyydyttävällä tasolla Mineralsin ja Flow Controlin
liikevaihdon laskusta huolimatta. Vapaa kassavirta oli vahva ja taseemme
vahvistui merkittävästi. Vaikka olen tyytyväinen tähän mennessä tehtyihin
toimenpiteisiin kustannustehokkuuden parantamiseksi, jatkamme kustannusten
hallintaa ja ryhdymme tarvittaessa jatkotoimenpiteisiin.

Vuoden aikana edistyimme useissa sisäisissä hankkeissa. Tarjooman ja
liiketoimintamallien digitalisaatio jatkui ja etenimme merkittävästi tällä
saralla vuonna 2016. Otimme myös Mineralsin laiteliiketoiminnassa käyttöön
uuden toimintamallin ja etenimme merkittävästi tuotteiden ja projektien
yhdenmukaistamisessa. Toimenpiteillä tavoitellaan sujuvuutta myyntiin ja
toimituksiin. Jatkoimme myös jakeluverkostomme laajentamista lisäämällä
jakelijoita sekä Flow Control- että Aggregates-liiketoiminnoissa.

Vuoden 2017 markkinanäkymämme ovat lievän optimistiset, koska odotamme
markkinatilanteen tokenevan hieman vuoteen 2016 verrattuna. Parannus
näyttäisi olevan tuntuvinta kivenmurskausliiketoiminnassa, jossa myönteinen
suuntaus käynnistyi jo viime vuonna. Kaivos- sekä öljy- ja kaasumarkkinoilla
vuosi on käynnistynyt kohtalaisen myönteisissä merkeissä, mutta vielä on
liian aikaista puhua merkittävästä toipumisesta.

Avainluvut
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e Q4/2016 Q4/2015 Muutos % 2016 2015* Muutos % |
| Saadut tilaukset 672 758 -11 2 724 2 965 -8 |
| Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 442 441 0 1 741 1 879 -7 |
| % saaduista tilauksista 66 58 64 63 |
| Tilauskanta vuoden lopussa 1 320 1 268 4 |
| Liikevaihto 676 754 -10 2 586 2 923 -12 |
| Palveluliiketoiminnan liikevaihto 442 481 -8 1 703 1 840 -7 |
| % liikevaihdosta 65 64 66 63 |
| Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja 64 91 -30 274 356 -23 |
|(EBITA), oikaistu |
| % liikevaihdosta 9,4 12,0 10,6 12,2 |
| Henkilöstö vuoden lopussa 11 542 12 619 -9 |
| * |
| Prosessiautomaatiojärjestelmät -liiketoiminta (PAS) myytiin 1.4.2015. |
| Metson ja Flow Controlin vertailukelpoiset luvut |
| vuodelta 2015 sisältäen PAS -liiketoiminnan löytyvät taulukko-osasta. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IFRS-luvut
--------------------------------------------------------------------------------------
| Milj. e Q4/2016 Q4/2015 Muutos % 2016 2015 Muutos % |
| Liikevoitto (EBIT) 44 67 -34 227 555* -59 |
| % liikevaihdosta 6,6 8,9 8,8 18,7* |
| Tulos per osake, euroa 0,17 0,35 -53 0,87 2,95* -71 |
| Vapaa kassavirta 97 59 64 339 341 -1 |
| Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) 10,4 25,7* |
| |
|ennen veroja, % |
| Omavaraisuusaste vuoden lopussa, % 48,0 48,3 |
| Nettovelkaantuneisuusaste, % -1,8 10,6 |
--------------------------------------------------------------------------------------
*
Sisältää Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan (PAS) myynnistä saadun
myyntivoiton.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Palvelemme
kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys-, öljy-, kaasu-, massa-, paperi- ja
prosessiteollisuuksia. Autamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa
tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen
tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme
avulla. Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua.

Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja -järjestelmiä
sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia. Tuemme asiakkaitamme
laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80 palvelukeskuksen
ja noin 6 000 palveluammattilaisen verkoston avulla. Metsolle turvallisuus on
ykkösasia.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2016 yhtiön
liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa. Metso työllistää yli 11 000 henkeä
yli 50 maassa. Expect results.

www.metso.com/fi,
twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antavat:

Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Eeva Sipilä
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Puhelinkonferenssin tiedot

Puhelinkonferenssiin voi o...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.