Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-16

MI: HÖG ARBETSLÖSHET VIKTIG FÖRKLARING LÅG LÖNEÖKNING - HULTÉN

STOCKHOLM (Direkt) Trots högkonjunktur är löneökningarna i Sverige
förhållandevis låga, vilket förvånat många bedömare och fått en del att säga
att tidigare samband mellan arbetsmarknad och löner inte längre gäller.

En viktig förklaring till att lönerna inte stiger mer är dock att
arbetslösheten fram till helt nyligen legat över sin jämviktsnivå. Innan man
säger att gamla samband inte längre gäller bör man avvakta och se vad som
händer med löneökningarna om arbetslösheten sjunker ytterligare.

Det sade Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys vid
Medlingsinstitutet, vid Medlingsinstitutets konferens på måndagen om
samhällsekonomiska förutsättningar för lönebildningen.

"Löneökningarna dämpades efter finanskrisen, både för att löneökningarna i de
centrala avtalen blev lägre och även för att vi sett mindre påslag i de
lokala förhandlingarna, det som kallas för löneglidning. Nu är Sverige i en
högkonjunktur, men än så länge har vi sett litet av det i lönestatistiken",
sade han.

Han sade att en förklaring till att lönerna inte ökar mer är att
arbetslösheten legat över sin jämviktsnivå sedan finanskrisen och först helt
nyligen kommit ned i nivåer runt jämvikt.

När löneökningarna varit höga på senare år, dels runt år 2000 och dels i
högkonjunkturen 2007 före finanskrisen, var arbetslösheten under
jämviktsnivån. Det verkar också som att löneökningarna påverkas mer av
arbetslösheten när arbetslösheten är väldigt låg, vilket den alltså inte
varit på länge.

"Vi gick ned i löneökningstakt i 2010 års avtalsrörelse och arbetslösheten har
sedan dess varit över sin jämvikt fram till och med nu. Det blir intressant
att se hur löneglidningen reagerar på en arbetslöshet som sjunker
ytterligare. Jag tycker vi ska avvakta och se vad som händer innan vi säger
att tidigare samband inte gäller", sade Valter Hultén.

Han konstaterade också att det syns tecken i Medlingsinstitutet statistik på
att löneökningstakten nu stiger något.

"Tidigare var löneökningarna 2,5 procent och nu ligger de på 2,5-3 procent de
senaste månaderna", sade han.

Han noterade att det är i offentlig sektor som löneökningarna är högst, och
allra högst är de i kommunerna, där både lärare och undersköterskor fått
extra lönepåslag.

Valter Hultén konstaterade också att de flesta bedömare räknar med stigande
löneökningar i Sverige framöver till följd av en allt starkare konjunktur och
arbetsmarknad. Eftersom arbetsmarknadens parter tecknat treårsavtal till och
med 2020 krävs att löneglidningen ökar.

"För att de prognoserna ska infrias krävs att den lokala lönebildningen ger
större påverkan på lönebildningen", sade han.
---------------------------------------
Johan Bahlenberg +46 8 5191 7935

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.