Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-01

MICRO SYSTEMATION: HÖGRE KOSTNADER 4 KV OCH 2018

STOCKHOLM (Direkt) Micro Systemation, som är verksamt inom mobil
kriminalteknologi med produkter från utvinna data från beslagtagna enheter,
ökade knappt i det fjärde kvartalet samtidigt som rörelseresultatet i grova
drag halverades - samma mönster som under hela 2018.

Det framgår av bokslutet för 2018.

"Summerar jag 2018 kan jag konstatera att nyförsäljningen inte varit i nivå
med rekordåret 2017. Det är också viktigt att poängtera att den ökade
kostnadsmassan är planerade och långsiktiga investeringar för att skapa en
organisation med bästa möjliga förutsättningar att maximera den stora
tillväxtpotential vi ser på vår marknad", skriver bolagets vd Joel Bollö.

Av rapporten framgår att rörelsens kostnader ökade till drygt 77 miljoner
kronor i det fjärde kvartalet, upp från 68 miljoner motsvarande period 2017.
Personalkostnaderna har gått från 38 till 45 miljoner.

För helåret 2018 uppgick rörelsens kostnader till 271 miljoner kronor (233).

"De ökade kostnaderna, både i kvartalet och året, är främst hänförliga till
investeringar i personal relaterade till produkt och marknad för att främja
ytterligare tillväxt", skriver bolaget i rapporten.

Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet var 8,8 miljoner kronor (16,9). För
helåret landade det på 32,7 (68,9).

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt