Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-26

Micropos Medical: Kvartalsredogörelse Micropos Medical AB (publ)

Januari-september 2015

· Omsättning, 107 kSEK (119)
· Resultat före skatt, - 11 261 kSEK (- 10 005)
· Summa eget kapital uppgick till 24 632 kSEK (19 414) vid periodens
slut.

· Likvida medel uppgick till 18 499 kSEK (9 156) vid periodens slut.
Helsingfors Universitetssjukhus använder kontinuerligt RayPilot® som
verktyg för hypofraktionerad strålbehandling av prostatacancer.

Bolagets utveckling under perioden juli-september 2015

Under perioden har Helsingfors Universitetssjukhus dubblat sina inköp
av förbrukningsvara för fortsatt regelbunden användning av RayPilot®
för att möjliggöra hypofraktionering på prostatacancerpatienter.
Detta innebär att de minskar antalet behandlingstillfällen från ett
40-tal till endast fem tillfällen. De har även aviserat att de är
intresserade av att undersöka möjligheten att använda RayPilot® även
vid gynekologisk cancer.

Helsingfors Universitetssjukhus är en bra referens för hur RayPilot®
kan användas för att öka precisionen och de har även mottagit
studiebesök från en utländsk klinik som deltagit i behandlingar och
diskussioner runt produkten.

Bolaget har under perioden marknadsförts på mässor och kongresser i
Sverige, Tyskland och Turkiet.

På det tyska fysikermötet DGMP i Marburg var Micropos representerat
både av den nya tyska distributören Medinex och av den Österrikiska
distributören MPB Scherer.

Under september månad inbjöds Micropos som talare på en kongress i
Istanbul som handlade om precisionsbehandling av cancer. Efter
föreläsningen, som hölls av Micropos grundare Bo Lennernäs som är
adjungerad professor och arbetar med prostatacancer på Örebro
Universitetssjukhus, kom flera intresserade läkare och fysiker och
fick en demonstration av RayPilot®. Övriga inbjudna talare var
representanter från de världsledande strålbehandlingsbolagen Varian,
Accuray och ViewRay.

I juli genomfördes tester med RayPilot® på Skandionkliniken som är det
nya svenska protonbehandlingscentret i Uppsala. Testernas syfte var
att undersöka hur RayPilot® fungerar i den specifika miljön. Allt
fungerade perfekt vid testerna och ett system finns sedan dess på
plats för att kontinuerligt utsättas för den strålmiljö som uppstår i
samband med protonstrålning. Anledningen att dessa tester utförs är
att det finns ett stort behov att veta var tumören befinner sig även
vid protonbehandling.

Utvalda händelser efter rapportperioden

I oktober inbjöds Micropos som föreläsare på ytterligare en
hypofraktioneringskongress, denna gång i Toscana, Italien. Bo
Lennernäs höll även denna föreläsning och diskussioner med flera
kliniker genomfördes i den monter som Bolagets distributör Radius
hade på plats.

Ytterligare kongresser som Bolaget deltagit i är det franska
fysikermötet SFRO i Paris tillsammans med Qualimedis och det
italienska fysikermötet AIRO i Rimini tillsammans med Radius.

I slutet av oktober hölls årets upplaga av världens största
strålbehandlingskongress ASTRO i San Antonio, USA. Micropos hade
många besökare i montern och flertalet inbokade möten med de största
strålbehandlingsbolagen i världen. Även flertalet av Micropos
distributörer i Frankrike, Tyskland, Schweiz, Italien och Turkiet var
på plats och kunde ta med sig kunder för demonstrationer av
RayPilot®.

Ytterligare beställning och leverans av förbrukningsvara har skett
under perioden.

Antal aktier

Antal utestående aktier är 46 937 200 stycken.

Framtidsutsikter

Sedan drygt ett år tillbaka har Micropos en helt ny typ av kunder som
fokuserar på att nyttja fördelarna med systemet. Helsingfors
Universitetssjukhus i Finland är den klinik som kommit längst då de
sedan November 2014 använt RayPilot® för att både fokusera
strålningen mer på prostata och för att korta behandlingstiden från
40 tillfällen till endast 5 tillfällen.

Under det senaste året har vi tydligt sett att trenden inom
strålbehandling går mer och mer emot att minska antalet
behandlingstillfällen så kallad hypofraktionering. Detta är en följd
av att sjukvården blivit mer pressad av ökningen av antalet
cancerfall och den underkapacitet som finns på många håll i världen.
I november skrev en känd aktör, Medical Physics Web, om en nyligen
publicerad studie från Storbritannien som visar att hypofraktionering
fungerar på prostatacancerpatienter och att det ger ett bättre
resultat. Forskarna som ligger bakom studien rekommenderar nu därför
världens största vårdgivare, NHS i Storbritannien, att förändra sina
riktlinjer för hur prostatacancer skall behandlas vilket får till
följd att förutom att kapaciteten höjs så blir patienterna snabbare
färdigbehandlade och sjukvården kan spara miljontals pund per år.

Från att produkten historiskt sett under tidigare år enbart ha använts
på ett fåtal patienter under studieliknande former parallellt med
ordinarie behandling så har nu behandlingar påbörjats där RayPilot®
används som precisionshöjande hjälpmedel både för att minska
strålningen på kringliggande frisk vävnad och för att minska antalet
behandlingstillfällen från 40-talet till fem. Dessutom faktureras nu
RayPilot® förbrukningsvaran för första gången kontinuerligt.

Bolagets fokus är nu att skapa löpande intäkter och både arbeta nära
befintliga referensanvändare och att skapa ytterligare
referensanvändare på flera marknader som kontinuerligt köper
RayPilot® förbrukningsvara. I nästa steg påbörjas systemförsäljning.

Behovet och intresset för hypofraktionering ökar nu tydligt och
tillsammans med de fördelaktiga kliniska resultat som både börjat
publiceras i ämnet samt den positiva RayPilot®-användning som nu kan
påvisas gör att Micropos Styrelse ser positivt på framtiden.

Bolagets verksamhet

Micropos har tagit fram RayPilot® som används för att kontinuerligt
registrera tumörens läge i kroppen vid strålbehandling av cancer.
Syftet är att möjliggöra precisionsbehandling med lägre risk för
biverkningar och färre behandlingstillfällen (hypofraktionering).
RayPilot® har varit i klinisk drift under ett antal år där kliniker
inledningsvis har utvärderat arbetsflödet, hur patienterna klarar av
den implanterade sändaren och hur mycket prostata rör på sig under
pågående behandling.

Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Nästa rapporttillfälle

Bokslutskommuniké avges den 29 februari 2016.

Information om företagets insynspersoner finns på AktieTorgets
hemsida, www.aktietorget.se,

där även insynspersonernas innehav och transaktioner finns redovisade.

För ytterligare information kontakta:

VD, Tomas Gustafsson, 031-772 80 99

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical eller
följ Bolaget på www.aktietorget.se där du även kan prenumerera på
nyheter.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/micropos-medical/r/kvartalsredogorelse-micropo...
http://mb.cision.com/Main/11596/9874628/449746.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.