Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

Micropos Medical: Nyemissionen tecknad till 152 procent

Micropos Medical AB avslutade tisdag den 20 juli sin företrädesemission. Emissionen om 24,8 MSEK tecknades till 37,9 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 152 %. Micropos tillförs därmed 24,2 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 0,6 MSEK. Emissionen tecknades till 87,7 procent med stöd av teckningsrätter.

- Efter ett drygt år där vi lidit av Corona-effekter som gjort försäljningsarbetet av det nya HypoCath-systemet mycket svårt känns det givetvis mycket bra att emissionen har fulltecknats. Med medel från emissionen får vi resurser att återuppta mycket av det försäljningsarbete som påbörjats nu när sjukhus och cancerkliniker börjar återgå till mer ordinarie rutiner, säger Thomas Lindström, VD i Micropos. Vi har under den senaste tiden märkt ett väsentligt mycket större intresse för systemet, och får regelbundet förfrågningar från presumtiva kunder. Med ett antal kliniker som regelbundet genomför behandlingar med RayPilot underlättas införsäljningen av systemet till nya kunder. Vi bedömer därför att det finns goda förutsättningar att öka försäljningen de närmaste åren.

Fördelning av aktier kommer att ske i linje med de kriterier som angavs i utskickat emissionsmemorandum. Avräkningsnotor till de som erhållit tilldelning skickas ut under kommande vecka. 

Tilldelning kommer endast att ske till de investerare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och därutöver ansökt om ytterligare tilldelning i emissionen. Övriga investerare kommer inte att kunna beredas någon tilldelning.

Handel med utställda BTA kommer att ske till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av augusti 2021. Genom emission av 10 355 918 aktier ökar antalet aktier till totalt 124 271 026 stycken Aktiekapitalet ökar samtidigt med 517 795,90 kronor till 6 213 551,30 kronor.

 

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Författare Cision