Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-18

Micropos Medical: Rättelse: - Kallar till extra bolagsstämma

Korrigerad version på grund av avsaknad av MAR-etikett.

Styrelsen i Micropos Medical AB (publ) kallar idag till extra
bolagsstämma. Bolagsstämman kommer att hållas den 4 november kl 10.00
på Hotel Waterfront, Adolf Edelsvärds gata 10, Göteborg. Stämman
hålls för att fatta beslut om att genomföra en företrädesemission
under november månad som kommer att tillföra bolaget cirka 7,8 MSEK.
Emissionen är på förhand fullt garanterad av styrelsen, personalen
och de två största ägarna i Micropos, som lämnat teckningsgarantierna
utan någon ersättning.

Micropos är inne i en period där styrelsen har beslutat att fokusera
all kraft till utvecklings- och försäljningsresurserna på
RayPilot®-systemet med den nyutvecklade förbrukningsvaran HypoCath®.
Med HypoCath, som baseras på en vanlig urinkateter, tas det tidigare
behovet för kirurgiskt ingrepp bort, vilket bedöms underlätta
användningen markant. Under det senaste året som Micropos har
presenterat den nya HypoCath har bolaget fått ett positivt mottagande
från kliniker runt om i Europa. Det nya systemet ska nu testas
kliniskt och arbete pågår med CE-certifiering.

Syftet med föreliggande nyemission är att erhålla medel för att
genomföra ovan nämnda kliniska tester och CE-certifiering. Intresset
är stort för att utvärdera det nya systemet både hos befintliga
RayPilot kunder och nya, då behovet av positionering är en avgörande
förutsättning för allt mer aktuell hypofraktionering, d.v.s. få
strålningar med hög dos.

Styrelsen har därför för avsikt att föreslå stämman besluta om en
företrädesemission enligt följande:

Villkor för nyemissionen

· Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som
på varje aktie erhåller en teckningsrätt.

· Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
· Emissionskursen är 0,55 SEK per aktie.
· Nyemissionen omfattar 14 149 277 aktier.
Tidsplan för nyemissionen

· Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 8
november 2019.

· Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 11
november 2019.

· Avstämningsdag är 12 november 2019.
· Teckning med företrädesrätt sker genom betalning från och med 18
november - 4 december 2019. Då emissionen är fullt garanterad kan
tilldelning endast erbjudas de som tecknar med stöd av
teckningsrätter.

· Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock
Market under perioden 18 november - 2 december 2019.

· Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight
Stock Market från och med den 18 november 2019 fram till dess att
Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas
att ske i slutet av december 2019.

Kallelse till den extra bolagsstämman publiceras i separat
pressmeddelande via CISION den 18 oktober 2019.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att
finnas publicerade på Bolagets hemsida www.micropos.se, på Spotlight
Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på
Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden
startar.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05,
info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer
framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets
första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa
en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre
precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata
och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en
botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar
kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett
GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och
mjukvara. Certifieringsarbetet pågår för förbrukningsvaran RayPilot®
HypoCath® som innebär att kunderna slipper kirurgiskt ingrepp för
användning av RayPilot®. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market
under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18
oktober 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/micropos-medical/r/rattelse----kallar-till-ex...
https://mb.cision.com/Main/11596/2936064/1125760.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.