Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-08

Midsona AB: Kraftig ökning av nettoomsättning och rörelseresultat

OKTOBER-DECEMBER 2016 (FJÄRDE KVARTALET)

- Nettoomsättningen uppgick till 521 Mkr (352).

- Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 46
Mkr (27), före poster av engångskaraktär.

- Periodens resultat uppgick till 16 Mkr (16), motsvarande ett
resultat per aktie före och efter utspädning på 0,39 kr (0,57).

- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 58 Mkr (20).

- Midsona tillfördes 402 Mkr, efter avdrag för emissionskostnader, vid
nyemission. Nyemissionen övertecknades.

JANUARI-DECEMBER 2016 (HELÅR)

- Nettoomsättningen uppgick till 1744 Mkr (1174).

- Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till
134 Mkr (87), före poster av engångskaraktär.

- Periodens resultat uppgick till 45 Mkr (66), motsvarande ett
resultat per aktie före och efter utspädning på 1,42 kr (2,71).

- kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 69 Mkr (87).

- Utdelning för 2016 föreslås till 1,10 kr per aktie (1,10),
motsvarande 46 911 128 kr (31 274 085).

Koncernchefens kommentar:

Den starka hälsotrenden fortsatte under 2016. I och med förvärven av
varumärkena Urtekram, Kung Markatta och Helios är Midsona väl
positionerat mot den särskilt gynnsamma trenden för ekologiska
livsmedel. Midsona avslutar också året starkt. Nettoomsättningen i
fjärde kvartalet uppgick till 521 Mkr (352), en ökning med 48 %.
Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev 46 Mkr
(27) före poster av engångskaraktär och var det bästa i koncernens
historia.

Stark utveckling för ledande varumärken i prioriterade kategorier
Midsona har under de senaste åren fokuserat verksamheten mot tre
huvudsakliga produktkategorier: ekologiskt, hälsolivsmedel och
OTC/kosttillskott. Dessa kategorier förväntas vara i tillväxt de
närmaste åren och Midsona har ett antal marknadsledande nordiska
varumärken inom nyckelsegment. De åtta egna varumärken som koncernen
prioriterar uppvisade en tillväxt på 11 % i fjärde kvartalet*. På
samma vis hade två av koncernens tre största representerade
varumärken tvåsiffrig tillväxt i kvartalet. Samtidigt som vi
fokuserat på nämnda kategorier har vi avslutat några
försäljningsuppdrag i andra, vilket framförallt haft en negativ
påverkan på den organiska tillväxten i Norge. Utvecklingen för
koncernens ekologiska varumärken var fortsatt stark. Urtekram
presterade allra bäst av dessa. Bland annat började satsningen på
export utanför Norden att bära frukt. Vi har erhållit flera nya så
kallade listningar som nu resulterat i ökad försäljning under fjärde
kvartalet. Friggs var det av de prioriterade varumärkena som hade
allra högst tillväxt. Lanseringen av en ny serie med majskakor i
Sverige, Finland och Norge är den enskilt viktigaste faktorn, men nya
produkter inom hälsoteer och kosttillskott bidrar också till
tillväxten.

Synergivinster via integration
En viktig del av Midsonas strategi är att förvärva bolag, integrera
dem och därmed realisera synergier. Under hösten har arbetet med
integrationen av förvärvade Internatural med varumärkena Kung
Markatta och Helios varit intensivt. Vi kommer under 2017 att få
successivt synergigenomslag och står fast vid vår utfästelse att
realisera minst 25 Mkr i administrativa synergier. Ytterligare minst
10 Mkr skall realiseras genom gemensamma inköp, flytt av produktion
av delar av Kung Markattas och Helios sortimentet till egen fabrik
samt samordnad logistik. Vi har tidigare sagt att dessa synergier
skall börja synas i resultatet under 2018 men vi ser nu att vissa av
synergierna kommer att kunna realiseras redan under slutet av 2017.

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten är en viktig indikator på
Midsonas framsteg. Förutom lönsamhetsförbättrande åtgärder arbetar vi
kontinuerligt med att optimera rörelsekapitalet. Det är också värt
att notera att faktiskt betald skatt är väsentligt lägre än redovisad
då Midsona kan utnyttja underskottsavdrag i Sverige och Norge.
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick i det fjärde
kvartalet till goda 58 Mkr (20).

Styrelsen kommer att föreslå en oförändrad utdelning på 1.10 kr (1.10)
per aktie för 2016. Det innebär en ökning av den totala utdelningen
till 47 Mkr (31) då antalet aktier ökat under året.

Prioriteringar för 2017
Huvudfokus under 2017 kommer att ligga på att fortsätta skapa tillväxt
för våra varumärken genom innovation, marknadsföring och effektiv
säljbearbetning. Midsona ser fortsatta tillväxtmöjligheter i Norden
via förvärv. Vi kommer också att utöka vår europeiska exportsatsning
för Urtekram. Förvärvsmöjligheter utanför Norden skall analyseras på
djupet. Vi har under 2016 närmat oss vår vision att bli ledande inom
hälsa och välbefinnande i Norden och avser att ta ytterligare steg
under 2017 samtidigt som vi parallellt börjar förbereda för en
europeisk expansion. Midsona förväntar sig att omsättningen och
resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) kommer att öka under
2017

Peter Åsberg, VD och koncernchef

*Förvärvade varumärken, Kung Markatta och Helios, jämförs i fjärde
kvartalet mot försäljningen samma period föregående år trots att
Midsona då inte ägde varumärkena.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Midsona AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för
offentliggörande genom Lennart Svenssons försorg den 8 februari 2017
kl 8 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg,
koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart
Svensson, CFO Midsona AB, telefon 46 767 74 33 04

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna
välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien.
Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade
varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken,
hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade
varumärken är: DALBLADS, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA,
NATURDIET, TRI TOLONEN och URTEKRAM. Midsona omsatte 1 744 Mkr år
2016. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mindre
bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/midsona-ab/r/kraftig-okning-av-nettoomsattning...
http://mb.cision.com/Main/171/2182673/625135.pdf
http://mb.cision.com/Public/171/2182673/b463816f1e3373ab.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.