Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

Midsona AB: MIDSONA - DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019

Förvärvsintensivt kvartal med stark underliggande tillväxt

Juli-september 2019 (tredje kvartalet)

· Nettoomsättningen uppgick till 765 Mkr (773), varav det avslutade
försäljningsuppdraget Alpro uppgick till 2 Mkr (71).

· Tillväxten för prioriterade varumärken var 11,7 procent.
· EBITDA uppgick till 77 Mkr (68), före jämförelsestörande poster,
motsvarande en marginal på 10,1 procent (8,8).

· Periodens resultat uppgick till 35 Mkr (32), motsvarande ett
resultat per aktie på 0,77 kr (0,70) före och efter utspädning.

· Fritt kassaflöde uppgick till 19 Mkr (96).
· Midsona förvärvade Eisblümerl Naturkost GmbH i Tyskland och Ekko
Gourmet AB i Sverige.

· Midsona ingick ett avtal om att förvärva Alimentation Santé SAS,
med en ledande position inom ekologiska och växtbaserade livsmedel i
Frankrike och Spanien.

Januari-september 2019 (nio månader)

· Nettoomsättningen uppgick till 2 256 Mkr (2 097).
· EBITDA uppgick till 209 Mkr (182), före jämförelsestörande poster,
motsvarande en marginal på 9,3 procent (8,7).

· Periodens resultat uppgick till 62 Mkr (96), motsvarande ett
resultat per aktie på 1,35 kr (2,09) före och efter utspädning.

· Fritt kassaflöde uppgick till 52 Mkr (132).
Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

· Midsona tillträdde förvärvet av Alimentation Santé SAS den 1
oktober.

· Styrelsen i Midsona beslutade om nyemission med företräde för
befintliga aktieägare om cirka 600 Mkr.

· Midsona förvärvade 51 procent i Paradiset EMV AB, ett samarbete
tillsammans med matvarukedjan Paradiset.

Koncernchefens kommentar

Ett resultatmässigt starkt kvartal

I tredje kvartalet tog Midsona marknadsandelar och försäljningen för
våra åtta prioriterade varumärken ökade med goda 12 procent.
Försäljningen för koncernen som helhet påverkades dock fortsatt
negativt av det avslutade distributionsuppdraget för Alpro. På
totalen gav det en mer eller mindre oförändrad omsättning (-1
procent). Därtill tillkom råvarubrist på jordnöt och mandel, vilket
främst påverkade den tyska marknaden och det nyligen förvärvade
Eisblümerl. Resultatmässigt gjorde vi ett starkt kvartal, trots
fortsatt motvind från valutakursutvecklingen. Det var främst
hänförligt till den starka försäljningstillväxten för våra
prioriterade varumärken, men dessutom började vårt nordiska
kostnadsbesparingsprogram ge resultat.

Stark tillväxt för våra prioriterade varumärken

Genom att fokusera våra resurser på våra starkaste varumärken menar vi
att vi långsiktigt har de bästa förutsättningarna att nå våra
finansiella mål och i kvartalet var det glädjande att se att våra
marknadssatsningar gav effekt. Försäljningen för våra åtta
prioriterade varumärken ökade sekventiellt under året, från en
tillväxt på 6 procent i första kvartalet och 10 procent i andra
kvartalet till 12 procent i tredje kvartalet. Allra bäst gick det
fortsatt för Friggs, men även våra ekologiska varumärken bidrog
starkt och förbättrade tillväxten från ett återhållsamt första
halvår.

Fokus på förvärv och integration

Det tredje kvartalet var mycket intensivt förvärvsmässigt och
dominerades av förvärvet av Alimentation Santé, en ledande aktör inom
ekologiska och växtbaserade livsmedel i Frankrike och Spanien.
Förvärvet utgör en strategiskt viktig plattform för vår fortsatta
europeiska expansion samtidigt som det stärker vår ställning inom
ekologiska och växtbaserade livsmedel. Vi ser stora
utvecklingsmöjligheter inom framför allt växtbaserade köttalternativ
och genom förvärvet har vi fått tillgång till produktionskapacitet
för detta, som vi avser utnyttja även i andra delar av koncernen.
Förvärvet meddelades i början av kvartalet och slutfördes efter
kvartalets slut, den 1 oktober 2019. Därefter har ett intensivt
integrationsarbete tagit vid.

I början av kvartalet förvärvades också Eisblümerl, en av Tysklands
ledande tillverkare av ekologiska bredbara nöt-, nougat- och
chokladpålägg. Det är glädjande att vi redan sett god utväxling för
Eisblümerl på den befintliga strukturen i Davert. Bolagen är bra
exempel på vår strategi; ett initialt plattformsförvärv (Davert) som
sedan kompletteras med ett tilläggsförvärv (Eisblümerl).

Samma logik gäller förvärvet av svenska Ekko Gourmet, som också
annonserades i början av kvartalet. Ekko Gourmet är specialiserat på
ekologisk och vegansk mat och kan utnyttja Midsonas starka
distributionsnätverk. Integrationen har gått bra och förvärvet har
utvecklats väl i sin nya miljö.

Kommande integrationsarbete och förestående nyemission

Sammantaget gläds vi åt den underliggande försäljningsutvecklingen för
våra prioriterade varumärken under kvartalet och även åt att vårt
nordiska kostnadsbesparingsprogram började ge resultat. De största
effekterna av programmet har vi dock fortsatt framför oss, vilket
bådar gott inför kommande kvartal. Under kvartalet ägnade vi mycket
tid åt att slutföra de förvärv vi nyligen presenterat och under
innevarande kvartal räknar vi med att stort fokus kommer att ligga på
att integrera dessa i Midsona-koncernen.

Det stora förtroende som många befintliga ägare visat inför vår
förestående nyemission, som görs för att finansiera förvärvet av
Alimentation Santé, är också glädjande. Ett nytt långsiktigt
finansieringsavtal som skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt
har även annonserats under kvartalet.

Vi kommer kontinuerligt att arbeta vidare för att finna nya
plattforms- och tilläggsförvärv. Genom de förvärv som hittills gjorts
har vi på allvar tagit oss an att konsolidera den fragmenterade
europeiska marknaden för produkter inom hälsa och välbefinnande. Jag
ser med nyfikenhet och stor tillförsikt på vår spännande framtid och
vill ta tillfället i akt att tacka kollegor, styrelseledamöter och
aktieägare för deras starka tro på Midsona.

Peter Åsberg, VD och koncernchef

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 23
oktober 2019 kl 8.00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg,
koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart
Svensson, CFO Midsona AB, telefon 46 767 74 33 04.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och
välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer
hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018.
Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs
mer om Midsona på www.midsona.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/midsona-ab/r/midsona---delarsrapport-januari-...
https://mb.cision.com/Main/171/2938728/1127729.pdf
https://mb.cision.com/Public/171/2938728/918569b0a3ce5a38.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.