Du är här

2017-06-12

Midsona AB: Midsona offentliggör prospekt

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras
eller distribueras i USA, Brasilien, Kanada, Australien, Japan, Nya
Zeeland, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Taiwan.
Erbjudandet lämnas inte, direkt eller indirekt, i något av dessa
länder och kan inte accepteras av någon som befinner sig där.
Erbjudandet riktar sig inte heller i övrigt till personer vars
deltagande förutsätter ytterligare prospekt, dokumentation,
registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Styrelsen för Midsona AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende en
nyemission av aktier beslutad den 14 maj 2017. Prospektet utgör även
en erbjudandehandling enligt Takeover-regler för vissa
handelsplattformar med anledning av det erbjudande till aktieägarna i
Bringwell AB som Midsona offentliggjorde den 15 maj 2017
("Erbjudandet"). Prospektet har i dag, den 12 juni 2017, godkänts och
registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om
handel med finansiella instrument.

Nyemissionen är en apportemission och genomförs i syfte att
säkerställa leverans av aktier av serie B i Midsona till aktieägare i
Bringwell AB som accepterar Erbjudandet.

Prospektet finns tillgängligt på Midsonas webbplats (www.midsona.com)
och på AktieInvests webbplats (www.aktieinvest.se/emissionsuppdrag),
samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionen webbplats
(www.fi.se/Register/Prospektregistret).

Prospektet innehåller en konsoliderad proformaredovisning för Midsona
inklusive Bringwell och Internatural AB avseende 2016 samt revisors
rapport avseende proformaredovisningen. Proformaredovisningen
innehåller delvis information som inte tidigare har offentliggjorts.
Information om verksamheten i Bringwell och information om Midsonas
verksamhet före och efter förvärvet av Bringwell återfinns i
prospektet.

Rådgivare
Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Midsona i samband med
apportemissionen och erbjudandet.

Om Midsona AB
Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna
välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien.
Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade
varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken,
hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade
varumärken är: DALBLADS, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA,
NATURDIET, TRI TOLONEN och URTEKRAM. Midsona omsatte 1 744 Mkr år
2016. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap.
Läs mer om Midsona på www.midsona.com

För ytterligare information vänligen kontakta:
Midsona:
Peter Åsberg, Koncernchef, Tel: +46 730 26 16 32
Lennart Svensson, CFO, Tel: +46 767 74 33 04

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB ska
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för
offentliggörande den 12 juni 2017 kl. 16.30.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper utgivna av Midsona. Inbjudan till berörda personer att
teckna aktier i Midsona kommer endast att ske genom det prospekt som
Midsona offentliggör idag, den 12 juni 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får
inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, i USA, Brasilien, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland,
Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Taiwan eller någon
annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller
distribution skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt
svensk rätt. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att
utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller
teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas
eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från
registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i
dess aktuella lydelse. Midsona avser inte att registrera någon del av
erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av
värdepapper till allmänheten i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk
myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett
prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som
avses i detta dokument förutom på grundval av den information som
kommer att finnas i prospektet som offentliggörs av Midsona på dess
webbplats idag.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/midsona-ab/r/midsona-offentliggor-prospekt,c22...
http://mb.cision.com/Main/171/2286601/686956.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.