Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

Midsona AB: Midsona offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

Ej för distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i
eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion i vilken
distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande skulle
vara olaglig eller kräva registreringsåtgärder eller andra åtgärder
utöver dem som följer svensk rätt. Andra restriktioner är
tillämpliga. Se viktig information i slutet av PRESSmeddelandet.

Prospektet, avseende företrädesemissionen i Midsona AB (publ)
("Midsona") om cirka 600 miljoner kronor efter emissionskostnader,
har idag den 5 november 2019 godkänts och registrerats av
Finansinspektionen och finns tillgängligt på Midsonas hemsida,
www.midsona.com, samt på Danske Banks hemsida,
www.danskebank.se/prospekt.

rådgivare

Midsona har i samband med Företrädesemissionen utsett Danske Bank som
finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå som legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Åsberg, VD och Koncernchef

Telefon: +46 730 26 16 32

E-post: peter.asberg@midsona.com

Lennart Svensson, CFO

Telefon: +46 767 74 33 04

E-post: lennart.svensson@midsona.com

Informationen i pressmeddelandet lämnades för offentliggörande den 5
november 2019 kl. 08.45 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Midsona. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer
inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i
några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer
att teckna aktier i Midsona kommer endast att ske genom det prospekt
som Midsona offentliggör idag.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA
samt District of Columbia, ("USA")), Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala
restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk
rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot
tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller nya aktier
utgivna av Midsona har registrerats eller kommer att registreras
enligt United States Securities Act från 1933 eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas,
återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller
indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med eventuella
undantag som accepteras av Midsona. Det kommer inte att genomföras
något erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Midsonas aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer",
"förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och
välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer
hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018.
Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs
mer om Midsona på www.midsona.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/midsona-ab/r/midsona-offentliggor-prospekt-av...
https://mb.cision.com/Main/171/2953217/1135381.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.