Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-20

Midsona AB: Organisk samt förvärvsdriven försäljningstillväxt och väsentligt förbättrad EBITDA

HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2018

APRIL-JUNI 2018 (ANDRA KVARTALET)

· Nettoomsättningen uppgick till 714 Mkr (481).
· EBITDA uppgick till 57 Mkr (34), före jämförelsestörande poster,
motsvarande en marginal på 8,0 procent (7,1).

· Periodens resultat uppgick till 25 Mkr (15), motsvarande ett
resultat per aktie på 0,55 kr (0,35) före utspädning och 0,54 kr
(0,35) efter utspädning.

· Fritt kassaflöde uppgick till 40 Mkr (29).
· Midsona förvärvade Davert GmbH, ett företag med en ledande
position inom ekologiska livsmedel i Tyskland.

JANUARI-JUNI 2018 (SEX MÅNADER)

· Nettoomsättningen uppgick till 1 324 Mkr (1 002).
· EBITDA uppgick till 114 Mkr (79), före jämförelsestörande poster,
motsvarande en marginal på 8,6 procent (7,9).

· Periodens resultat uppgick till 64 Mkr (39), motsvarande ett
resultat per aktie på 1,39 kr (0,90) före utspädning och 1,38 kr
(0,90) efter utspädning.

· Fritt kassaflöde uppgick till 36 Mkr (59).
Koncernchefens kommentar

Fortsatt förbättrad försäljning och resultat
Midsonas försäljning andra kvartalet ökade med 48 procent och uppgick
till 714 Mkr (481). Den organiska tillväxten uppgick till goda 10
procent, framför allt på grund av nytt distributionsavtal med HRA
Pharma. Koncernens åtta prioriterade varumärken hade en tillväxt på 5
procent. Det underliggande operativa resultatet, mätt som EBITDA före
jämförelsestörande poster, ökade med 67 procent och uppgick till 57
Mkr (34). EBITDA-marginalen ökade därmed till 8,0 procent (7,1).

Förvärvet av Davert strategiskt viktigt
Midsona tillträdde förvärvet av tyska Davert GmbH i maj. Det är
koncernens första större steg utanför Norden och strategiskt viktigt
då det ger Midsona en stark position på den största marknaden för
ekologisk mat i Europa. Företaget är en ledande tillverkare och
distributör av ekologiska kolonialvaror och erbjuder produkter under
sitt eget varumärke Davert, samt via private label. Daverts portfölj
innehåller ett brett sortiment av ekologiska produkter. Under senare
år har Davert lanserat en ny varumärkesdesign, breddat sin
produktportfölj och utvidgat sin distribution. Under denna tid
flyttade företaget även till en ny, specialanpassad
produktionsanläggning och stora investeringar gjordes i toppmoderna
produktionslinjer och ett helautomatiserat lager. Under
räkenskapsåret 2017 uppnådde Davert en nettoomsättning på 616 Mkr
(64,0 MEUR) och ett justerat EBITDA på 42 Mkr (4,4 MEUR). Förvärvet
väntas som tidigare meddelats successivt realisera synergier om cirka
40 Mkr, främst inom områden som produktion, inköp och cross-selling.

Konsolidering av den europeiska marknaden via förvärv
Midsona har som ambition att bli ett av de ledande bolagen i Europa
inom hälsa och välbefinnande. Vi har kunnat konstatera att marknaden
är fragmenterad på samma vis som den nordiska var då vi startade vår
förvärvsresa. Företrädesvis består den av privatägda bolag med
positioner i någon eller några nischer. I tillägg till förvärvade
Davert har vi identifierat ett antal intressanta objekt och kommer nu
att börja undersöka möjligheterna till förvärv. Ambitionen är att
kunna förvärva och integrera åtminstone ett eller två bolag per år.

Åtgärder för lönsamhetsförbättring i Norden
Även om den nordiska hemmamarknaden visade god tillväxt under
kvartalet var förutsättningarna i kvartalet delvis utmanande. Den
historiskt starka euron, framför allt mot den svenska kronan, har
haft signifikant negativ påverkan på koncernens bruttomarginal. Vi
har därför genomfört prisökningar som kommer att få successivt
genomslag under det andra halvåret. Som tidigare meddelats löper
Midsonas distributionsavtal med Alpro i Sverige och Norge ut vid
årsskiftet 2018/2019. Midsona har initierat
kostnadsbesparingsåtgärder för att minimera resultateffekterna av det
framtida försäljningstappet. Bland annat kommer Midsona att stänga
ett av två lager i Norge och har reserverat 3 Mkr i andra kvartalet
för åtgärden. Midsona planerar kontinuerligt och proaktivt för att ha
ett inflöde av nya avtal. Midsona signerade under första kvartalet
2018 ett bindande distributionsavtal med HRA Pharma. Avtalet
beräknades initialt generera en nettoomsättning om drygt 100 Mkr på
årsbasis. Då försäljningen utvecklats väl och ytterligare ett
varumärke tillkommit är Midsonas bedömning nu att det kommer att
generera minst 150 Mkr på årsbasis.

Prioriteringar under 2018
Grunden för Midsonas verksamhet är våra prioriterade varumärken samt
ett antal strategiska försäljningsuppdrag. Huvudfokus under 2018
kommer vara att fortsatt utveckla dessa genom produktinnovation,
konsumentmarknadsföring och effektiv säljbearbetning. Parallellt
skall integrationen av förvärvade Davert genomföras så att de
utlovade synergierna kan börja realiseras. Midsona kommer också att
undersöka möjligheterna för fler förvärv i Europa. Midsona förväntar
sig att omsättningen och EBITDA kommer att öka under 2018.

Peter Åsberg, VD och koncernchef

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons
försorg för offentliggörande den 20 juli 2018 kl 08.00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg,
koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart
Svensson, CFO Midsona AB, telefon 46 767 74 33 04

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna
välkända varumärken inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel och
egenvård. Koncernen representerar även ett antal internationellt
etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln,
apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet.
Prioriterade varumärken är: DALBLADS, ESKIMO-3, FRIGGS, HELIOS, KUNG
MARKATTA, MIWANA, NATURDIET och URTEKRAM. Midsona omsatte 2 173 Mkr
år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid
Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/midsona-ab/r/organisk-samt-forvarvsdriven-fors...
http://mb.cision.com/Main/171/2578689/881024.pdf
http://mb.cision.com/Public/171/2578689/ac228e137dd3cd28.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.