Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-29

MIDWAY HOLDING: Första kvartalet 2019 Midway Holding AB (publ)

Första kvartalet 2019

· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 302
(265) Mkr.

· Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 25 (14)
Mkr. Justerat rörelseresultat uppgick till 25 (16) Mkr.

· Nettoresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 22 (12)
Mkr.

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10
(52) Mkr.

· Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,80
(0,44) kr. Resultat per aktie efter full konvertering uppgick till
0,77 (0,43) kr.

· Midway tillämpar från den 1 januari 2019 den nya
redovisningsstandarden IFRS 16 avseende leasingavtal, jämförelsetalen
för 2018 har inte räknats om. IFRS 16 har haft en positiv påverkan på
rörelseresultatet med cirka 1 Mkr och soliditeten har minskat från
52% till 47%.

+-------------------------------------+---------+----------+---------+
|Finansiellt sammandrag | 2019| 2018| 2018|
| | Q1| Q1| Q1-Q4|
+-------------------------------------+---------+----------+---------+
|Nettoomsättning | 302| 265| 1 080|
+-------------------------------------+---------+----------+---------+
|Justerat rörelseresultat | 25| 16| 60|
+-------------------------------------+---------+----------+---------+
|Rörelseresultat | 25| 14| 60|
+-------------------------------------+---------+----------+---------+
|Resultat före skatt | 28| 15| 49|
+-------------------------------------+---------+----------+---------+
|Nettoresultat, kvarvarande verksamhet| 22| 12| 40|
+-------------------------------------+---------+----------+---------+
|Nettoresultat, avvecklad verksamhet | 6| 1| -38|
+-------------------------------------+---------+----------+---------+
|Nettoresultat, total verksamhet | 28| 13| 2|
+-------------------------------------+---------+----------+---------+
| | | | |
+-------------------------------------+---------+----------+---------+
|Rörelsemarginal, % | 8,2| 5,2| 5,5|
+-------------------------------------+---------+----------+---------+
|Resultat per aktie, kvarvarande | 0,80| 0,44| 1,46|
|verksamhet | | | |
+-------------------------------------+---------+----------+---------+
|Resultat per aktie efter full | 0,77| 0,43| 1,46|
|konvertering, kvarvarande verksamhet | | | |
+-------------------------------------+---------+----------+---------+
|Kassaflöde från den löpande | 0,37| 1,91| 6,41|
|verksamheten per aktie, kvarvarande | | | |
|verksamhet | | | |
+-------------------------------------+---------+----------+---------+
|Totalt kassaflöde per aktie, total | -0,48| 0,00| 0,77|
|verksamhet | | | |
+-------------------------------------+---------+----------+---------+

Frågor avseende denna rapport besvaras av:
Sverker Lindberg, VD, sverker.lindberg@midwayholding.se, 040 - 30 12
10

Rikard Fransson, CFO, rikard.fransson@midwayholding.se, 040 - 30 12 10
Denna information är sådan som Midway Holding AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29/4 2019 kl.
12.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/midway-holding/r/forsta-kvartalet-2019-midway...
https://mb.cision.com/Main/1503/2799368/1034008.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.