Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

MIDWAY HOLDING: Midway Holding AB, Delårsrapport januari - september 2017

TREDJE KVARTALET 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 336 Mkr (392). Minskningen kommer
från att verksamhet med låg lönsamhet avvecklats under 2017.

· EBITDA uppgick till 23 Mkr (39).
· Rörelseresultatet exkl. omstruktureringsnetto uppgick till 11 Mkr
(27), där minskningen framförallt kommer från affärsområdet Teknik.

· Rörelseresultatet inkl. omstruktureringsnetto ökade till 3 Mkr
(-2) och nettoresultat uppgick till -4 Mkr (-5).

· Resultat per aktie uppgick till -0,17 kr (-0,21). Resultat per
aktie för total verksamhet uppgick till -0,17 kr (-0,60).

· Resultat per aktie efter full konvertering uppgick till -0,15 kr
(-0,21). Resultat per aktie för total verksamhet efter full
konvertering uppgick till -0,15 kr (-0,60).

JANUARI - SEPTEMBER 2017

· Nettoomsättningen ökade till 1 271 Mkr (1 234).
· EBITDA ökade till 102 Mkr (96).
· Rörelseresultatet exkl. omstruktureringsnetto ökade till 60 Mkr
(59).

· Rörelseresultatet inkl. omstruktureringsnetto ökade till 50 Mkr
(30) och nettoresultatet ökade till 24 Mkr (23).

· Resultatet per aktie ökade till 0,97 kr (0,93). Resultatet per
aktie för total verksamhet ökade till 0,97 kr (-0,48).

· Resultatet per aktie efter full konvertering ökade till 0,97 kr
(0,93). Resultatet per aktie för total verksamhet efter full
konvertering ökade till 0,97 kr (-0,48).

FINANSIELLT SAMMANDRAG

+++----------------------+------+------+------+------+
| | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| | Q3 | Q3 | Q1| Q1|
| | | | -Q3 | -Q3 |
+++----------------------+------+------+------+------+
|Nettoomsättning | 336 | 392 |1 271 |1 234 |
| | | | | |
+++----------------------+------+------+------+------+
|EBITDA exkl. | 23 | 39 | 102 | 96 |
|omstruktureringsnetto | | | | |
+++----------------------+------+------+------+------+
|Rörelseresultat exkl. | 11 | 27 | 60 | 59 |
|omstruktureringsnetto | | | | |
+++----------------------+------+------+------+------+
|Omstruktureringsnetto | -8 | -29 | -10 | -29 |
+++----------------------+------+------+------+------+
|Rörelseresultat | 3 | -2 | 50 | 30 |
+++----------------------+------+------+------+------+
|Resultat före skatt | -3 | 0 | 33 | 27 |
+++----------------------+------+------+------+------+
|Nettoresultat | -4 | -5 | 24 | 23 |
+++----------------------+------+------+------+------+
|Nettoresultat, avvecklad| - | -10 | - | -35 |
|verksamhet | | | | |
+++----------------------+------+------+------+------+
|Nettoresultat, total | -4 | -15 | 24 | -12 |
|verksamhet | | | | |
+++----------------------+------+------+------+------+
|Resultat per aktie, |-0,17 |-0,21 | 0,97 | 0,93 |
|kvarvarande verksamhet | | | | |
+++----------------------+------+------+------+------+
|Resultat per aktie efter|-0,15 |-0,21 | 0,97 | 0,93 |
|full konvertering, | | | | |
|kvarvarande verksamhet | | | | |
+++----------------------+------+------+------+------+
|Resultat per aktie, |-0,17 |-0,60 | 0,97 |-0,48 |
|total verksamhet | | | | |
+++----------------------+------+------+------+------+
|Resultat per aktie efter|-0,15 |-0,60 | 0,97 |-0,48 |
|full konvertering, total| | | | |
|verksamhet | | | | |
+++----------------------+------+------+------+------+

Frågor avseende denna
rapport besvaras av:
Sverker Lindberg, VD sverker.lindberg@midwayholding.se, 040 - 30 12 10
Sofia Svensson, CFO sofia@midwayholding.se, 040 - 30 12 10
och vice VD

Denna information är sådan som Midway Holding AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27/10 2017 kl. 14.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/midway-holding/r/midway-holding-ab--delarsrapp...
http://mb.cision.com/Main/1503/2377996/743165.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.