Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-03

MIDWAY HOLDING: Midway Holding - konvertibelemissionen övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA,
SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA
OLAGLIG.

Konvertibelemissionen i Midway Holding är nu avslutad. Totalt
tecknades cirka 96 procent av emissionen med stöd av teckningsrätter
och cirka 39 procent utan stöd av teckningsrätter. Emissionen
övertecknades därmed med cirka 35 procent. Besked om tilldelning av
konvertibler tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att
utsändas inom kort.

Genom konvertibelemissionen tillförs Midway Holding cirka 98 miljoner
kronor, före emissionskostnader. Konvertiblerna beräknas börja
handlas på NASDAQ OMX Stockholm omkring den 9 juli 2014.

Det konvertibla förlagslånet löper med en årlig ränta om sex procent.
Konvertibelinnehavare har rätt att under perioden 1 juli 2014 - 31
maj 2019 konvertera hela eller delar av sin konvertibla fordran till
nya A- respektive B-aktier i bolaget till en konverteringskurs om 20
kronor. Förlagslånet förfaller till betalning den 30 juni 2019 i den
mån det inte konverterats dessförinnan.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några
värdepapper i Midway Holding. Konvertibelemissionen riktar sig inte
till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya
Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle
förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder
än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga
konvertibler, BTU, teckningsrätter, aktier eller andra värdepapper
utgivna av Midway Holding har registrerats eller kommer att
registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt
värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon
provinslag i Kanada. Därför får inga konvertibler, BTU,
teckningsrätter, aktier eller andra värdepapper utgivna av Midway
Holding överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada
annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.
Konvertibelemissionen riktar sig endast till (i) personer som
befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella
investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande
lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan
riktas. Anmälan om teckning och förvärv av värdepapper i strid med
ovanstående kan komma att anses ogiltig.

Denna information lämnades för offentliggörande den 3 juni 2014, kl.
08:30.

Malmö den 3 juni 2014
Midway Holding AB (publ)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/midway-holding/r/midway-holding---konvertibele...
http://mb.cision.com/Main/1503/9595435/252067.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.