Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-07

MIDWAY HOLDING: Midway Holding offentliggör prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA,
SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA
OLAGLIG.

Prospektet avseende konvertibelemissionen i Midway Holding AB (publ)
finns nu tillgängligt på www.midwayholding.se och www.remium.com samt
på Midway Holdings kontor, Gustav Adolfs Torg 47, 211 39 Malmö.
Prospektet kan också beställas från Midway Holding, på telefon 040-30
12 10, och Remium, på telefon 08-454 32 70.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några
värdepapper i Midway Holding. Konvertibelemissionen riktar sig inte
till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya
Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle
förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder
än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga
konvertibler, BTU, teckningsrätter, aktier eller andra värdepapper
utgivna av Midway Holding har registrerats eller kommer att
registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt
värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon
provinslag i Kanada. Därför får inga konvertibler, BTU,
teckningsrätter, aktier eller andra värdepapper utgivna av Midway
Holding överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada
annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.
Konvertibelemissionen riktar sig endast till (i) personer som
befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella
investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande
lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan
riktas. Anmälan om teckning och förvärv av värdepapper i strid med
ovanstående kan komma att anses ogiltig.

Malmö den 7 maj 2014
Midway Holding AB (publ)

Informationen är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 7 maj 2014 kl. 13:05.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/midway-holding/r/midway-holding-offentliggor-p...
http://mb.cision.com/Main/1503/9580915/241770.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.