Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-16

MIDWAY: KORTSIKTIGT OROSMOLN ÖVER FÖRSÖRJNINGSKEDJAN ENL VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kortsiktigt finns det för konglomeratet Midway frågetecken för restriktioner och en oro inom försörjningskedjan.

Det uppger vd Sverker Lindberg i bolagets halvårsrapport.

"[…] frågan är hur långvarig den oron kommer att vara. På lång sikt är jag övertygad om att våra bolag kommer att utvecklas starkt", skriver han.

Koncernen uppnådde såväl högre omsättnings- som resultatnivåer i andra kvartalet efter vad Midway beskriver som "en längre period av osäkerhet på grund av pandemins restriktioner".

"Förbättringen är framför allt driven av en stark utveckling inom Safe Access Solutions, där såväl Haki som vårt senaste förvärv Vertemax levererade bra. Även Industrial Services fortsatte att utvecklas starkt, där både omsättning och resultat var i nivå med föregående kvartal", skriver Midway-chefen.

Han konstaterar att kvartalets utfall i stor utsträckning påverkats av ett uppdämt behov hos framför allt ett antal större kunder i Skandinavien.

"[…] därför råder viss osäkerhet kring hur uthållig den höga efterfrågan är. Vår bedömning är att marknaden ännu inte fullt ut har återhämtat sig från de negativa effekterna av pandemin", skriver vd:n.

Vidare finns frågetecken kring hur bristen på råmaterial samt den turbulenta transportmarknaden kommer att påverka den fortsatta återhämtningen.

"Generell materialbrist i bygg- och anläggningsbranschen kan i förlängningen påverka hastigheten på nya projekt och prishöjningar på råmaterial kan påverka vår lönsamhet. Vi arbetar kontinuerligt med att anpassa vår försörjningskedja efter rådande marknadsförhållande för att kunna tillgodose våra kunders behov", uppger Sverker Lindberg.

Den förvärvade tillväxten, som består av Vertemax, uppgick till cirka 35 procent.

"Det är mycket glädjande att vårt senaste förvärv, brittiska Vertemax, levererade både god volym och starkt resultat", uppger vd.
Författare Direkt-SE