Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-20

MilDef Group AB: MilDef förvärvar Defcon Solutions AB

MilDef Group AB ("MilDef") tar ytterligare steg på sin tillväxtresa genom att förvärva Defcon Solutions AB ("Defcon"). Genom förvärvet växer MilDef sin närvaro på den svenska marknaden och breddar sitt tjänsteutbud.  

Defcon tillhandahåller integrationstjänster till primärt försvarsmarknaden i Sverige och bedöms besitta en god förmåga att fortsätta växa sin affär de kommande åren. I kombination med MilDefs produktportfölj av taktisk IT inom hårdvara och mjukvara finns stora möjligheter till synergier mellan bolagen, såväl på den svenska marknaden som internationellt.

"Defcon ser fram emot att bli en del av MilDef-familjen och komplettera bolaget med vår mångåriga expertis inom integrationstjänster på den svenska marknaden", säger Andreas Wiman, styrelseordförande i Defcon.

"Förvärvet av Defcon har ett stort strategiskt värde för MilDef och är i linje med våra expansionsplaner", säger Björn Karlsson, VD MilDef Group AB. "Kombinationen av verksamheterna skapar tydliga mervärden för kunden och vi levererar tillsammans en modern helhet inom taktisk IT med svensk, nordisk och internationell tillväxtpotential".

Defcon, grundat 2014, är baserat i Stockholm och har cirka 40 anställda. Det senaste verksamhetsåret uppgick omsättningen till cirka 92 MSEK.

MilDef förvärvar 100 procent av aktierna i Defcon med tillträde 20 juli. Påverkan på MilDefs vinst per aktie bedöms bli marginellt positiv för 2021 och MilDef bedömer att förvärvet kommer ge betydande värde på sikt. Defcon kommer att konsolideras i MilDefs koncernredovisning från och med 1 juli 2021. Parterna har enats om att inte offentliggöra köpeskillingen.

För ytterligare information, kontakta:

MilDef Group AB (publ)

Björn Karlsson, VD
Telefon: +46 705 25 01 07
E-post: bjorn.karlsson@mildef.com (bjorn.karlsson@mildef.com)

Daniel Ljunggren, EVP & CFO
Telefon: +46 706 68 00 15
E-post: daniel.ljunggren@mildef.com (daniel.ljunggren@mildef.com)

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som MilDef Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2021 kl. 16:00 CEST.

Om MilDef

MilDef grundades 1997 i Helsingborg, Sverige, och är en leverantör av taktisk IT för krävande miljöer. Taktisk IT inkluderar ruggad elektronik, mjukvara och tjänster. MilDefs produkter säljs idag till fler än 160 kunder via MilDefs dotterbolag i Sverige, Norge, Storbritannien och USA samt via partnernätverk till över 30 länder, främst inom EU. Produktportföljen sträcker sig över samtliga ingående delar i ett IT-system, från servrar och klientdatorer till nätverksutrustning och intelligenta skärmar. Produkterna är utvecklade för att hantera extrem värme, kyla, väta, vibrationer, stötar och annan miljöpåverkan. MilDef är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.mildef.com

Författare Cision