Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-07

Millicom: Flera rekommendationshöjningar efter KMD

(SIX) Under gårdagens kapitalmarknadsdag redogjorde Millicom
för aggressivare syn på tillväxten de närmaste fem åren än vad
konsensus väntat sig, och som följd därav steg aktiekursen under
gårdagen med 7 procent.

Reaktionen från analytikerna var i regel positiv där några
låter sin bedömningar sedan tidigare vara oförändrade medan
några analyshus skruvar upp riktkurser och rekommendationer.
Inget analyshus såg anledning att sänka sin tidigare bedömning.

ABG Sundal Collier skriver i sin marknadsuppdatering att
"även om marginalen kommer att lida i närtid så gav
kapitalmarknadsdagen klarhet om bolagets strategi för att nå
målet för tillväxten", och uppgraderade rekommendationen till
köp från tidigare behåll med oförändrad riktkurs.

UBS skriver att "Millicom intar en långsiktig syn på gentemot
sina marknader och en strategi som siktar på att bolaget skall
fortsätta vara en hållbart växande verksamhet".
Försäljningsmålet på 9 miljarder dollar om fem år implicerar en
dubbelsiffrig försäljningstillväxt, noterar UBS och framhåller
att detta dock är osannolikt för 2013.

SEB framhöll samtidigt några negativa aspekter i sin
analysuppdatering.

"Även om historien ser ut att vara bra så återstår några
problem. För det första, att uppnå tillväxten är åtminstone
delvis beroende av att Millicom får en större andel av
konsumenternas plånböcker och det står inte klart för oss var
konsumenterna kommer att skala ned", skriver SEB och fortsätter:

"För det andra, och ännu viktigare, så kommer det ta ett
långt tag innan tillväxten återvänder. Under tiden kommer både
lönsamheten och kassaflödet att tyngas av investeringar i nya
tjänster, nätverk och förvärv. Vi anser att det fortfarande är
för tidigt att bortse från de frågorna."

Efter de förändrade bedömningarna ligger snittriktkursen 2
procent högre vid 608,50 kronor, enligt SIX Market Estimates.

Riktkurs analyshus (kr) Ny Gammal Rekommendation
---------------------------------------------------------------
ABG Sundal Collier 578 578 Köp (behåll)
Bank of America Merrill Lynch 600 600 Underperform
Citi bank 645 645 Köp
Goldman Sachs 775 775 Köp
Morgan Stanley 500 500 Jämvikt
SEB 560 533 Behåll
Danske bank 580 490 Köp (sälj)
UBS 630 630 Köp

Ludwig Sandgren
ludwig.sandgren@six-group.se
Six News

Författare direkt.