Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-06

Millicom: Ser möjlighet konsolidering på befintliga marknader

LONDON (SIX) Millicom ska fokusera på att optimera
kapitalinvesteringarna, capex. Effektiviteten ska maximeras.
Vidare ska de operativa kostnaderna, opex, strömlinjeformas.

Det framgår av presentationsmaterialet till
kapitalmarknadsdagen.

Vad gäller mobilt ska bolaget gå från fokus på volym till
värde. Vad gäller kabel ska bolaget bygga en affär på 2
miljarder dollar.

För MFS ska en blockbuster skapas. Commerce & Services ska
investera i tillväxt.

Millicom ska vara ett tillväxtbolag som är fokuserat på att
generera ett bra kassaflöde. Kassamedel ska fortsätta att
återföras till aktieägarna.

Bolaget ser möjligheter till konsolidering på befintliga
marknader vad gäller mobilt och fasta nät. En strikt finansiell
disciplin tillämpas dock.

Det kan också bli aktuellt att gå in på nya geografier vad
gäller digitala tjänster.

Joakim Johansson, tel +46 31-350 64 84
joakim.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.