Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-17

Miltton Labs: Miltton offentliggör erbjudandehandling avseende sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i House...

Pressmeddelande den 17 september 2018

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
acceptsedlar kommer accepteras från, eller på uppdrag av, aktieägare
i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller USA eller något annat land där lämnande av
Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av
Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar
eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som
krävs enligt svensk lag.

Miltton & Friends AB ("Miltton" eller "Budgivaren"), ett helägt
dotterbolag till Miltton Group Oy ("Miltton Group"), har idag
offentliggjort erbjudandehandlingen avseende Budgivarens offentliga
uppköpserbjudande till aktieägarna i House of Friends AB (publ)
("House of Friends") om förvärv av samtliga aktier i House of Friends
mot en kontant ersättning om 2,16 kronor per aktie ("Erbjudandet").
Aktierna i House of Friends är upptagna till handel vid Nasdaq First
North ("First North").

Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på Budgivarens webbplats,
www.milttonandfriends.se, samt på Mangold Fondkommission AB:s
webbplats, www.mangold.se. Acceptsedel kommer distribueras till
aktieägare i House of Friends som är direktregistrerade hos Euroclear
Sweden AB den 18 september 2018. Acceptsedel och erbjudandehandling i
tryckt form kan även erhållas kostnadsfritt från Miltton genom att
kontakt tas med Mangold Fondkommission AB på telefonnummer 08-503 01
595 eller genom e-post till ta@mangold.se.

Acceptperioden i Erbjudandet löper från och med den 18 september till
och med den 9 oktober 2018. Miltton har förbehållit sig rätten att
förlänga acceptperioden för Erbjudandet.

OM MILTTON OCH MILTTON GROUP

Erbjudandet lämnas av det svenska aktiebolaget Miltton & Friends AB
(tidigare Goldcup 17082 AB), org.nr 559167-1432 (benämnt Miltton i
detta pressmeddelande), som är ett helägt dotterbolag till Miltton
Group Oy, org.nr 2411148-5 (benämnt Miltton Group i detta
pressmeddelande). Miltton har förvärvats av Miltton Group i syfte att
lämna Erbjudandet. Miltton registrerades hos Bolagsverket den 1
augusti 2018 och har inte tidigare bedrivit verksamhet. Styrelsen har
sitt säte i Stockholm.

Miltton Group grundades 2001 i Helsingfors av Miltton Groups VD
Mathias Järnström. Bolagets verksamhet bestod ursprungligen av
marknadsföring och kommunikationstjänster, men utbudet av tjänster
har expanderat genom åren.

Idag är Miltton Group en av de största kommunikationsbyråerna i Norden
med över 250 anställda, kontor i Stockholm, Helsingfors, Tallin och
Bryssel och med en omsättning om omkring 240 miljoner kronor.

RÅDGIVARE

Miltton har anlitat Advokatfirman Westermark Anjou som legala
rådgivare och Mangold Fondkommission AB som finansiell rådgivare.

Stockholm den 17 september 2018

Miltton Group Oy
Styrelsen

_________________________

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande
den 17 september 2018 kl. 08:00. För ytterligare information angående
Erbjudandet hänvisas till Gunilla Herlitz, CEO Miltton Labs AB.

Mobil: +46 702 30 59 86
E-post: gunilla.herlitz@milttonlabs.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/miltton-labs/r/miltton-offentliggor-erbjudande...
http://mb.cision.com/Main/17521/2619440/910118.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.