Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Minesto AB: Delårsredogörelse 1 januari-31 mars 2019

VD Martin Edlund: "Under årets första månader har vi med fortsatt hög
intensitet bedrivit aktiviteter för att skapa de rätta
förutsättningarna för att installera och kommersialisera vår unika
havsenergiteknik."

Väsentliga händelser under perioden

· Minesto tillförs 44,4 MSEK genom teckningsoptionsprogram.
· Minesto tecknar samförståndsavtal med Antigua och Barbudas
regering för resursstudie i östra Karibien.

· Ny innovation förlänger Minestos generiska patentskydd och
expanderar bolagets marknadspotential.

Koncernen i sammandrag 1 januari-31 mars 2019

· Rörelsens intäkter för kvartalet uppgick till 9 105 Tkr (9 554
Tkr) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.

· Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr) och rörelseresultatet
till -4 413 Tkr (-2 156 Tkr). Det negativa resultatet är till stor
del hänförligt till affärsutveckling och administration kring
teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader,
hyror och tjänster. Av personalkostnaderna har 8 469 Tkr (7 291 Tkr)
aktiverats såsom arbete för egen räkning.

· Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna
till 246 811 Tkr (182 512 Tkr), därtill kommer utgifter för patent om
11 195 Tkr (10 075 Tkr).

· Bidrag har under perioden upptagits till 1 278 Tkr (13 709 Tkr),
varav 642 Tkr (11 446 Tkr) har reducerat anskaffningsvärdet av de
balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden har utbetalningar
från bidragssystem skett med 11 380 Tkr (0 Tkr).

· Periodens kassaflöde uppgick till 34 410 Tkr (21 953 Tkr). De
likvida medlen uppgick på balansdagen till 39 201 Tkr (71 552 Tkr).

· Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 344 700 Tkr
(314 526 Tkr) fördelat på 106 201 541 aktier (99 840 110 aktier),
varav kvartalets resultat utgjorde -2 344 Tkr (-810 Tkr). Under
perioden har 42 412 Tkr (61 194 Tkr) efter emissionskostnader
tillförts bolagets egna kapital genom teckningsoptioner (nyemission).

Delårsredogörelsen finns tillgänglig att ladda ned på
www.minesto.com/investor/rapporter.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
031-774 14 89
press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ)
ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om
marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 08:00
CET.

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med
missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från
energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda
verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan
utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från
Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding
Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland
och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New
Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq
First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission,
e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via
bit.ly/Minesto_media.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/minesto-ab/r/delarsredogorelse-1-januari-31-m...
https://mb.cision.com/Main/14621/2805837/1039055.pdf
https://mb.cision.com/Public/14621/2805837/b85d6f515876cc31.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.