Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

Minesto AB: Halvårsrapport 2019

VD Martin Edlund: "I norra Wales har Minesto-teamet utfört ett
framgångsrikt arbete under sommaren med att installera infrastruktur
samt kraftverk för testning av ett vidareutvecklat DG500-system. Det
är av stort värde att komplettera vår testning av skalmodeller på
Nordirland med en storskalig installation i Wales."

Väsentliga händelser april-juni 2019

· Beviljad finansiering om 14,9 miljoner euro i EU-medel för nästa
fas i Wales

· EU-finansiering om 2,5 miljoner euro beviljad för första
kundprojekt på Färöarna

· Finansiering om 12,5 miljoner kronor beviljad av
Energimyndigheten, för utvecklingen av kraftverket DG100

Efter periodens utgång

· Havstestning med system i kommersiell skala inledd i Wales

Koncernen i sammandrag 1 januari-30 juni 2019

· Intäkterna uppgick till 18 367 Tkr (18 801 Tkr) och utgjordes i
huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med 17 126 Tkr (15 796
Tkr).

· Resultat efter finansiella poster var -10 291 Tkr (-5 952 Tkr).
Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till
affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och
inkluderar bland annat personalkostnader och inhyrda konsulter.

· Resultat per aktie uppgick till -0,08 kr (-0,05 kr). Motsvarande
resultat per aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga
teckningsoptioner uppgick till -0,07 kr (-0,05 kr).

· Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna
till 252 053 Tkr (212 487 Tkr). Därtill kommer patent om 11 322 Tkr
(10 358 Tkr).

· Bidrag togs under perioden upp med 18 583 Tkr (38 077 Tkr), varav
17 371 Tkr (35 080 Tkr) har reducerat anskaffningsvärdet av de
balanserade utvecklingskostnaderna. Under året har utbetalningar från
bidragssystemen skett med 29 840 Tkr (12 947 Tkr), varav 23 790 Tkr
(12 947 Tkr) avser godkända yrkanden och resterande del avser
förskott.

· Kassaflödet uppgick till 27 496 Tkr (-15 006 Tkr).
· Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 340 240 Tkr (310
572 Tkr).

Halvårsrapporten finns tillgänglig att ladda ned på
www.minesto.com/investor/rapporter.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
031-774 14 89
press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ)
ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om
marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl.
07:30 CEST.

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med
missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från
energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda
verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan
utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland
andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation
Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin
energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland
och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New
Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq
First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission,
e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via
bit.ly/Minesto_media.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/minesto-ab/r/halvarsrapport-2019,c2885964
https://mb.cision.com/Main/14621/2885964/1093450.pdf
https://mb.cision.com/Public/14621/2885964/b35b761e8351953a.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.