Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-19

Minoriteten försvarade sina rättigheter på Axis stämma

wysiwyg_image

På Axisstämman togs i vanlig ordning beslut om så kallad minoritetsutdelning. Aktiespararna ställde frågan om inte styrelsen hade kunnat förutse det.

Erkänt skickliga advokater skötte den på 50 minuter avklarade Axisstämman. Stämmoordförande var Svante Johansson, nestor inom bolagsstämmo-skrået. Medverkade gjorde även advokaterna Patrik Marcelius från Mannheimer&Swartling, samt Erik Sjöberg från Vinge, styrelseordföranden Björn Riese inte att förglömma.

Mest aktiv på stämman var advokat Anders Bäckman, ombud för Liverpool Ltd partnership och Elliot International L.P. Bäckman frågade bland annat om samarbetsprojekt med huvudägaren Canon.

Frågan var i praktiken en uppföljningsfråga på de uppgifter som fanns i den särskilda granskning, begärd av minoriteten, som lades fram på stämman.

Anders Bäckman föreslog också minoritetsutdelning med följd att Axis aktieägare får utdelning om 1,44 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är 20 april.

Aktiespararna krävde att Axis ska ha en utdelningspolicy och undrade i det sammanhanget hur det kom sig att styrelsen inte hade förutsatt att minoriteten skulle kräva utdelning. Bakgrunden till Aktiespararnas fråga var att styrelsen hade lämnat förslag till stämman om att inte utdela efter att ha fått ett brev från huvudägaren Canon där det framkommit att Canon skulle rösta nej till en utdelning.

Stämman godkände nyval av Marianne Brismar som styrelseledamot. Hon ersätter Bert Nordberg som inte stod till förfogande för omval.

Aktiespararnas ombud, Anders Persson, föreslog i övrigt att en valberedning tillsätts nästa år.

Aktiespararna röstade slutligen nej till det av styrelsen föreslagna incitamentsprogrammet, då man ansåg att taket för ersättning var på tok för högt. Aktiespararna föreslog istället ett aktiebaserat program i kombination med fast lön.

Författare: Åsa Wesshagen, Bevakare: Anders Persson

Författare Bolagsbevakningen