Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

MIPS AB (publ): MIPS - Delårsrapport januari - september 2017

Juli - september

· Nettoomsättningen ökade med 29% till 27,3 MSEK (21,2)
· Rörelseresultatet minskade till 0,1 MSEK (2,3). Det justerade
rörelseresultatet* minskade till 0,1 MSEK (6,4)

· Rörelseresultatet har belastats med legala kostnader för den
patenttvist** bolaget driver med 9,2 MSEK (0,6)

· Rörelsemarginalen minskade till 0,3% (10,7). Den justerade
rörelsemarginalen* minskade till 0,3% (30,3)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 6,3 MSEK
(11,8)

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,01 SEK (0,08)
Januari - september

· Nettoomsättningen ökade med 54% till 85,0 MSEK (55,1)
· Rörelseresultatet ökade till 6,2 MSEK (4,6). Det justerade
rörelseresultatet* ökade till 13,2 MSEK (10,5)

· Rörelseresultatet har belastats med legala kostnader för den
patenttvist** bolaget driver med 12,3 MSEK (2,7)

· Rörelsemarginalen minskade till 7,3% (8,4). Den justerade
rörelsemarginalen* minskade till 15,5% (19,1)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 10,2 MSEK
(6,1)

· Resultat per aktie efter utspädning ökade till 0,18 SEK (0,16)
VD KOMMENTAR

Utvecklingen under kvartalet

Under tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 29% till 27,3 MSEK
(21,2). Tillväxten kommer framförallt från en högre efterfrågan från
befintliga kunder inom kategorin cykel men även inom kategorin
motorcykel. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 0,3% (30,3),
vilken har belastats med legala kostnader om 9,2 MSEK (0,6)
relaterade till den patenttvist bolaget driver. Exkluderat de legala
kostnaderna har vi fortsatt att förbättra vår rörelsemarginal främst
genom effektivisering. Under den rullande tolvmånadersperioden ökade
nettoomsättningen till 116,5 MSEK med en justerad rörelsemarginal om
23,1%.

Patenttvist i Kanada

MIPS har en pågående patenttvist där bolaget har stämt en
hjälmtillverkare i Kanada för patentintrång. Rättegången påbörjades 5
september och avslutades 19 oktober. Beslut avseende tvisten
förväntas inom 6 månader. Processen har föregåtts av ett gediget
förberedande arbete med juridisk och teknisk expertis sedan 2014
vilket intensifierades i slutet av sommaren. Vi har nu tagit
huvuddelen av de förväntade kostnaderna för processen. Även om
tvisten har belastat oss med betydande belopp så är jag övertygad om
att det är av strategisk betydelse att försvara våra patent och
rättigheter. Med våra rådgivare och interna team som fokuserat
arbetat med dessa frågor har vi ytterligare förstärkt vår förmåga att
kunna försvara MIPS patent och position på marknaden.

Lägre tillväxt under kvartalet

Tillväxttakten var lägre under tredje kvartalet än trenden vi sett
tidigare. Den underliggande efterfrågan var högre än vad som syns i
tillväxttakten. Några av våra kunder har utmaningar att få
produktions-kapacitet hos hjälmfabrikerna för att tillverka hjälmar i
takt med deras efterfrågan vilket indirekt påverkar våra leveranser.
En aktiv dialog förs mellan oss, berörda kunder samt representanter
för produktions-anläggningar i syfte att få ännu bättre insikt om
våra kunders situation.

Positivt intresse på ledande mässor

I september deltog vi på världens största cykelmässa, Eurobike i
Friedrichshafen, Tyskland. Intresset för säkerhet är påtagligt.
Kunder och utövare är medvetna och de ställer nya och tydligare krav
på såväl produkter som utrustning. Min uppfattning är att intresset
och efterfrågan på säkerhet är betydligt starkare idag än för några
år sedan. MIPS är idag en ledande aktör som driver denna utveckling
och det märks även i dialogen med befintliga och potentiella kunder.
Intresset för våra nya produktlösningar är tydligt och
uppmärksammades både av press och kunder.

Vässat erbjudande

MIPS lanserar ytterligare två produktlösningar i samband med
deltagandet på EICMA i Milano. Dessa ger oss spännande möjligheter
inom de strategiskt viktiga kategorierna motorcykel och LEAF (Law
Enforcement Armed Forces). Produktportföljen växer och vi kan nu
adressera ännu fler hjälmapplikationer.

Nu ser vi fram emot vårt första riktiga framträdande inom kategorin
motorcykel. Vi deltar för första gången med produkter och kunder på
EICMA, en mässa i Milano i november, som är världens största mässa
inom denna kategori. Våra närvarande kunder presenterar 18 hjälmar
med MIPS BPS varav 6 är helt nya lanseringar.

Vår långsiktiga ambition kvarstår

MIPS är ett snabbväxande bolag och tillväxten kan komma att variera
mellan kvartalen. Med över 50% tillväxt hittills i år och vår plan
framåt, är jag fortsatt övertygad om att MIPS kommer att nå sina 2020
ambitioner.

Johan Thiel
Vd och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:

Johan Thiel, koncernchef och VD
johan.thiel@mipsprotection.com
tel +46 73 399 65 88

Max Strandwitz, CFO
max.strandwitz@mipsprotection.com
tel +46 70 961 17 54

Boel Sundvall, IR
boel.sundvall@mipsprotection.com
tel + 46 70 560 60 18

Denna information är sådan information som MIPS AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 9 november 2017 klockan 7.30 CET.

MIPS presenterar delårsrapporten för januari-september 2017 på en
telefonkonferens 9 november 2017 klockan 10.00 CET. För att deltaga i
konferenssamtalet, vänligen registrera er på:
http://emea.directeventreg.com/registration/6697746

Om MIPS

MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan
och är världsledande inom detta område. Utifrån en
ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs MIPS
Brain Protection System (BPS) till den globala hjälmindustrin.
Lösningen, vilken är patenterad på samtliga relevanta marknader,
grundar sig på cirka 20 års forskning och utveckling tillsammans med
Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm.

Bolagets huvudkontor med 25 medarbetare inom forskning och utveckling,
försäljning och administration finns i Stockholm där även
testanläggningen är belägen. Tillverkning sker hos underleverantörer.
På rullande 12 månaders basis (okt 2016/ /sep 2017) uppgick MIPS
nettoomsättning till 116,5 MSEK och den justerade rörelsemarginalen
till 23,1 procent. MIPS-aktien är sedan mars 2017 noterad på Nasdaq
Stockholm. För mer information se www.mipscorp.com.

Finansiella mål

MIPS långsiktiga finansiella mål ska inte betraktas som en prognos,
utan snarare som en ambition som styrelsen och de ledande
befattningshavarna anser är rimliga långsiktiga förväntningar för
Bolaget.

Tillväxt: Målet är att organiskt växa till en nettoomsättning
överstigande 400 MSEK år 2020.

Lönsamhet: Målet är att nå en EBIT-marginal överstigande 40 procent år
2020.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mips-ab--publ-/r/mips---delarsrapport-januari-...
http://mb.cision.com/Main/15023/2386150/748431.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.